قطعنامه تصویب شده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

                                                  سازمان ملل                                                                A/C.3/76/L.28 مجمع عمومی                توزیع: محدود                            تاریخ: ۵ آبان ۱۴۰۰                                            نسخه اصلی: انگلیسی اجلاس هفتاد و ششم کمیته‌ی سوم موضوع دستور جلسه شماره (c) ۷۴ ارتقاء و حفظ حقوق بشر: اوضاع حقوق بشر و گزارش‌های گزارشگرهای ويژه و نمایندگان آلبانی، استرالیا، اتریش،  بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان،  ایسلند، …