All Human Rights for All in Iran …

اسناد حقوق بشرAll Human Rights for All in Iran …

All Human Rights for All in Iran …

وضعیت وخیم خانم ریحانه حاج ابراهیم دباغ

ممانعت ماموران از اقدام درمانی برای وی

چهار شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ – ۳۰ ژانويه ۲۰۱۳

بنا بر گزارش ” کمپین صلح فعالان در تبعید ” ؛ ریحانه حاج ابراهیم دباغ که در جریان عاشورای 88 دستگیر و اکنون دوران 15 سال حبس خود را می گذراند , از وضعیت وخیم جسمانی رنج می برد بر اساس این گزارش خانم ريحانه حاج ابراهيم دباغ متولد 60 که سومین سال محکومیت خود را در اوین می گذراند از بیماری دردوعفونت كليه رنج می برد این گزارش می افزاید , نامبرده از دردهاي عصبي از ناحيه كمر و پا نيز دچار درد شديد است . گفته میشود علیرغم وضعیت وخیم وی ؛ مسوولان اوین به پیروی از اداره اطلاعات مانع از هر گونه اقدام درماني براي او شده اند این در حالیت که خانم حاج ابراهيم چند ماه پيش از بابت همين بيماري دچار 6كيلو كاهش وزن شده بود

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search