All Human Rights for All in Iran …

اسناد حقوق بشرAll Human Rights for All in Iran …

All Human Rights for All in Iran …

گوهر عشقی در دیدار با خانواده ابراهیم زاده تاکید کرد

برای رضایت اجباری تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارم

دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۲ – ۰۱ ژوييه ۲۰۱۳

روز گذشته خانم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی , وبلاگ نویس مقتول در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی ایران ؛ به همراه تنی چند از فعالان سیاسی برای عیادت از نیما ابراهیم زاده فرزند بیمار کارگر زندانی , بهنام ابراهیم زاده , به منزل وی رفتند. به گزارش ” کمپین صلح فعالان در تبعید” در جریان این دیدار خانم عشقی اعلام کرد که برای رضایت , تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارد و تهدید شده است که دست از مصاحبه با رسانها برداشته و از گفتگو پرهیز کند وی تاکید کرد: اما من تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهم آمد . خون فرزند من رنگین تر از خون کارگر جانباخته افشین اسانلو نیست . من درد تمامی مادرانی که فرزندانشان را در راه ازادی وعدالت از دست داه اند می فهم ایشان همچنین در این دیدار برای نیما آرزوی سلامتی وبهروزی کرده و گفت :امیدوارم هرچه زودتر پدر نیما هم ازاد شوند و بتواند بیش از پیش بر بالین فرزندش باشد گفتنی است که مار ستار وخواهر ستار چند روز پیش نیز در نبود بهنام به دیدار وملاقات نیما رفته بودند نیما ابراهیم زاده که اخیرا بر اثر شک عصبی ناشی از بازگشت به زندان پدرش , بهنام ابراهیم زاده ؛ راهی بیمارستان شده بود ؛ در روزهای گذشته از بیمارستان مرخص شده بود . همچنین بهنام ابراهیم زاده پنج شنبه هفته جاری با چهار روز مرخصی از زندان موفق به حضور بر بالین فرزند بیمارش شده بود که هنوز از تمدید احتمالی این مرخصی خبری در دست نیست

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search