4عضو کمیته هماهنگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند

اسناد حقوق بشر4عضو کمیته هماهنگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند

4عضو کمیته هماهنگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند

4عضو کمیته هماهنگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند

بیانیه کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ – ۱۳ فوريه ۲۰۱۳

بنا بر گزارش کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، در روزهای گذشته چهار نفر از اعضای دستگیر شده کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر بوکان محاکمه شدند . بر اساس این گزارش هادی تنومند ، قاسم مصطفی پور ،ابراهیم مصطفی پور وجمال مینا شیری که در تاریخ 29 آذر 1391 درشهر بوکان و در محل کار و زندگی خود بازداشت و روانه زندان شده بودند در تاریخ 23/11/1391 محاکمه شدند این گزارش می افزاید : اتهام این افراد اقدام علیه امنیت کشور و عضویت در کمیته هماهنگی اعلام شده است .همچنین محمد کریمی از دیگر اعضای دستگیر شده این کمیته در شهر بوکان بود که دادگاه وی به دلیل عدم حضور نامبرده در شهر محل سکونت، برگذار نشد در همین رابطه کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم کردن اتهام وارده به اعضای کمیته هماهنگی ،خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند شد

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search