یوسف آبخرابات در زندان مهاباد در آستانه نابینایی قرار دارد : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشریوسف آبخرابات در زندان مهاباد در آستانه نابینایی قرار دارد : www.iranhrc.org

یوسف آبخرابات در زندان مهاباد در آستانه نابینایی قرار دارد : www.iranhrc.org

علیرغم موافقت رئیس زندان، دادستان شهر مهاباد از مرخصی پزشکی یوسف آبخرابات از اعضای “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” که در زندان مهاباد محبوس است و نیاز فوری به انتقال به مراکز پزشکی خارج از زندان دارد، جلوگیری می کند. یوسف آبخرابات، دچار پارگی شبکیه چشم شده و وضعیت او به گونه ای است که دیدن محیط اطراف برای وی بسیار دشوار است و در صورت تعلل بیشتر در صدور مرخصی پزشکی، امکان ایجاد نارسایی دایمی بینایی برای این فعال کارگری محتمل است. خانواده این فعال کارگری زندانی، به مدت دو ماه است که پرونده پزشکی وی را به همراه مدارک لازم جهت صدور مرخصی پزشکی به دادستانی مهاباد تحویل داده اند اما هنوز اقدام لازم جهت صدور مرخصی پزشکی برای وی از سوی دادستانی انجام نگرفته است. این در حالی اتفاق می افتد که رئیس زندان مهاباد که از نزدیک وضعیت یوسف آبخرابات را مشاهده کرده است با مرخصی وی موافق است اما کماکان دستور نهایی دادستان صادر نشده است. شادی رسولی، همسر این کارگر زندانی در اظهار نظری در همین زمینه گفته است که یوسف آب خرابات قبل از زندان نیز هر 2 ماه یک بار برای معاینه چشم به پزشک مراجعه می کرده که از زمان شروع تحمل کیفر 2 سال حبس در بهمن سال 91، موفق به ملاقات پزشک نشده است. شادی رسولی در خصوص آخرین وضعیت همسرش توضیح داد که “چند روز پیش که با وی حرف زدم، گفت دیگر قادر به مطالعه کتاب یا روزنامه نیست و هر بار که به پائین نگاه میکند به شدت چشم و سرش درد می گیرد.” وی در خصوص اقدامات انجام شده برای مرخصی از کارگر زندانی گفت: “در ماه قبل، ما پرونده یوسف را از بیمارستان لبافی نژاد در تهران گرفتیم و تحویل دادستانی و اداره اطلاعات دادیم ولی هنوز به ما هیچ جوابی ندادند که مرخصی میدهند یا نه.” گفتنی است يوسف آب خرابات به همراه واحد سيده و محمد مولانايى، دو عضو دیگر کميته هماهنگى در مهاباد، در اسفند 1391 براى آخرين دفاعيات به دادگسترى مهاباد منتقل شدند. اين فعالان کارگری پيش از اين، به مدت يک ماه، ابتدا در اداره اطلاعات مهاباد و سپس در زندان مرکزى مهاباد بازداشت بوده اند. اين سه عضو “کميته هماهنگى” نهایتا در شعبه اول دادگسترى مهاباد هر کدام به 2 سال حبس تعزيرى محکوم شدند. شعبه 10 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربى حکم محمد مولانايى را به يکسال حبس تعزيرى کاهش داده ولى احکام واحد سيده و يوسف آب خرابات را عينا تائيد کرد. عضويت در کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل هاى مستقل کارگرى و برگزارى مراسم اول ماه مه روز جهانى کارگر، از اتهامات اين سه فعال کارگرى در اين دادگاه بوده است. “کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى”، از جمله تشکلهاى است که از بدو تاسيس با سرکوب شديد و احکام حبس اعضايش مواجه بوده است.

گزارشی از سرکوب و حبس هاى فراقانونى اعضاى “کميته هماهنگى” در جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای (91-92) را از اینجا می توانید دنبال کنید.

Type at least 1 character to search