گفتگو با ژاله تبریزی در خصوص گروههای اتنیک<br />

اسناد حقوق بشرگفتگو با ژاله تبریزی در خصوص گروههای اتنیک

گفتگو با ژاله تبریزی در خصوص گروههای اتنیک

گفتگو با ژاله تبریزی در خصوص گروههای اتنیک

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ – ۰۱ مارس ۲۰۱۴

“همه حقوق بشر براى همه در ايران”، پروژه اى در راستاى ديدبانى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران و کمک به ارتقاى حقوق بشر براى شهروندان ايرانى است. اين پروژه با پشتيبانى سودويند، از سال ٢٠١٠، فعاليت خود را در شوراى حقوق بشر، از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، توسط نمايندگان خود، حسن نايب هاشم و شعله زمينى، آغاز کرده است. ژاله تبریزی، فعال حقوق بشر که در زمینه حقوق گروههای اتنیکی تلاش می کند، یکی از شرکت کنندگان فعال نشستهای گذشته بوده است. گفتگوی مهدى نخل احمدى با ژاله تبریزی در خصوص تجارب ایشان از در حوزه حقوق گروههای اتنیک، طبق ویدئوی زیر می بیند:

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search