گفتگو با رضوان مقدم در خصوص فعالیتهای وی در حوزه حقوق زنان<br />

اسناد حقوق بشرگفتگو با رضوان مقدم در خصوص فعالیتهای وی در حوزه حقوق زنان

گفتگو با رضوان مقدم در خصوص فعالیتهای وی در حوزه حقوق زنان

گفتگو با رضوان مقدم در خصوص فعالیتهای وی در حوزه حقوق زنان

يکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ – ۰۲ مارس ۲۰۱۴

“همه حقوق بشر براى همه در ايران”، پروژه اى در راستاى ديدبانى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران و کمک به ارتقاى حقوق بشر براى شهروندان ايرانى است. اين پروژه با پشتيبانى سودويند، از سال ٢٠١٠، فعاليت خود را در شوراى حقوق بشر، از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، توسط نمايندگان خود، حسن نايب هاشم و شعله زمينى، آغاز کرده است. رضوان مقدم، فعال حقوق بشر که در زمینه حقوق زنان تلاش می کند، یکی از شرکت کنندگان فعال نشستهای گذشته بوده است. گفتگوی مهدى نخل احمدى با رضوان مقدم در خصوص تجارب ایشان از در حوزه حقوق زنان، طبق ویدئوی زیر می بیند:

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search