گزارش و مجموعه سخنرانی های کارزار افشای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ايران

اسناد حقوق بشرگزارش و مجموعه سخنرانی های کارزار افشای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ايران

گزارش و مجموعه سخنرانی های کارزار افشای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ايران

بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر

گزارش و مجموعه سخنرانی های کارزار افشای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ايران

شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۲ – ۲۰ ژوييه ۲۰۱۳

از روز دوشنبه 27 مه 2013 (6 خرداد 1392) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز به کار کرد که تا 14 ژوئن 2013 (24 خرداد ۱۳۹۲) ادامه يافت. این اجلاس که در آستانه “انتخابات” دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار شد، با حضور کنشگران و مدافعان حقوق بشری همراه بود که کوشیدند از طریق کارزاری برای افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و به کمک سازمان غیر دولتی سودویند، با حضور در این اجلاس، ضمن برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با “انتخابات” ریاست جمهوری و شوراها، موارد نقض حقوق انسانی در جمهوری اسلامی را روشن کنند. در پنج اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۲۹، ۳۰، ۳۱ ماه مه و ۳ و ۱۰ ژوئن با توجه به دستوراجلاس ۲۳ شورای حقوق بشر و همزمان با سه هفته مبارزات”انتخاباتی” در ایران برگزار شد، موارد زیر مطرح شدند:

نشست اول: ” نقش دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر”

در سومین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، نخستین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع ” نقش دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر” برگزار شد. خانم ها شیرین عبادی (از طریق ويدئو) و مرسده محسنی و آقایان هدایت متین دفتری، نقی محمودی از سخنرانان این روز بودند که شرح سخنرانی ایشان به صورت زیر است: شیرین عبادی: پیروزی اصلاحات منوط به اصلاح دستگاه قضایی است نقی محمودی:قضات دادسرای انقلاب تبریز، تحصیلات حقوقی نداشته اند هدایت متین دفتری: ساختار قوانین جمهوری اسلامی در تضاد با همه میراث مشروطه است مرسده محسنی:اعدام های بدون محاکمه آغاز دوران شوم ۳۴ ساله رژیم حاکم است

نشست دوم: “انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد”

در چهارمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، دومین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع “انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد” برگزار شد. خانم شهین نوایی و آقایان مهرداد درویش پور، حسن طالبی و کاظم کردوانی از سخنرانان این روز بودند که شرح آن به صورت زیر است: شهین نوایی: دنیا شاهد اعتراض و مبارزه زنان ایران به سیاست خمینی بود کاظم کردوانی: تعداد قتلهای زنجیره ای بیش از آنچه بود که در دوران خاتمی پذیرفته شد حسن طالبی: نحوه دستگیری دانشجویان پس از وقایع 78 و 81 ؛ آدمربایی بود مهرداد درویش پور:تلاش در جهت طالبانیزه کردن کشور,نشان از تمایل قهقرایی به نوبنیادگرایی اسلامی است

نشست سوم: “خشونت علیه زنان و حق تحصیل در جمهوری اسلامی ایران”

سومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در پنجمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، با موضوع ” خشونت علیه زنان و حق تحصیل در جمهوری اسلامی ایران” برگزار شد. خانم ها شهناز غلامی و ایراندخت انصاری و آقای امیر معماریان ؛ از سخنرانان این روز بودند که شرح آن به صورت زیر است: شهناز غلامی از اعدام کودکان و شکنجه زنان در زندان های تبریز می گوید ایران دخت انصاری: جمهوری اسلامی در زمینه قتلهای ناموسی در رده اول جهان قرار دارد امیر معماریان:ستاره دار کردن دانشجویان جز برنامه های بسیار جدی سازمان سنجش بوده است

نشست چهارم: “آزادی بیان”

چهارمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در هفتمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، با موضوع “آزادی بیان” برگزار شد. خانم زینب پیغمبرزاده و آقایان محمود تجلی مهر، حسن مکارمی و فرشید فاریابی از سخنرانان این روز بودند که به شرح زیر بوده است: زینب پیغمبرزاده: محرومیت از تحصیل در ایران سابقه طولانی دارد محمود تجلی مهر از محدودیت اینترنت و جاسوسی از کاربران در ایران می گوید حسن مکارمی: قانون اساسی ایران تا ظهور مهدی قابل تغییر نیست فرشید فاریابی: رادیو و تلویزیون در ایران، ابزاری است برای سرکوب

نشست پنجم: ” گروههای اتنیکی و اقلیتهای مذهبی “

پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با موضوع ” گروههای اتنیکی و اقلیتهای مذهبی ” برگزار شد. خانم سیمین فهندژ و آقایان حاج محمد کر، امجد حسین پناهی، هلموت گابل, آشور توماج، منصور برجی، علی مهرابی و داریوش نویدی از سخنرانان این روز بودند که شرح آن به صورت زیر است: سخنرانی خانم سیمین فهندژ در رابطه با آخرین وضعیت بهاییان در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی آقای حاجی محمد کر در رابطه با وضعیت اهل تسنن در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی آقای امجد حسین پناهی در رابطه با حقوق بشر در کردستان سخنرانی آقای هلموت گابل در رابطه با وضعیت دراویش در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی آقای آشور توماج در رابطه با وضعیت دراویش در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی آقای منصور برجی در رابطه با وضعیت نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی آقای علی مهرابی در رابطه با وضعیت پیروان یارسان در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی آقای داریوش نویدی در رابطه با وضعیت کولبران کرد در جمهوری اسلامی ایران همچنین در پایان این نشست گفتگوی کوتاهی با آقای محمد احمدی ؛ مدیر پنل گروههای اتنیکی و اقلیتهای مذهبی در ایران انجام شد که به صورت زیر می باشد: گفتنی است در جریان این اجلاس ؛ سازمان غیر دولتی سودویند در رابطه با موارد زیر به موضعگیری پرداخت: موضعگیری سودویند در در رابطه با گزارش خانم پیلای کمیساریای عالی حقوق بشر در صحن شورا، توسط خانم شعله زمینی: موضعگیری سودویند در قبال سوریه در صحن شورا، توسط خانم شعله زمینی: گفتگوی مستقیم سودویند با گزارشگران ویژه آزادی بیان و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان توسط خانم شعله زمینی: موضعگیری سودویند در رابطه با گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی در صحن شورا، توسط خانم شعله زمینی: موضعگیری سودویند در رابطه با مهمترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در صحن شورا، توسط دکتر حسن نایب هاشم: موضعگیری سودویند پیرامون بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه ی وین، اعتصاب غذای آرش صادقی و شرایط دیگر زندانیان سیاسی در صحن شورا توسط خانم زینب پیغمبرزاده موضعگیری سودویند در پنل مربوط به بحث سالانه حقوق زنان, توسط خانم شعله زمینی: گفتنی است از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲) بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. دستور شورا در هفته نخست به بررسی گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی اختصاص دارد که از جمله گزارشگرهایی که موضوعات دادخواهی، انتخابات آزاد و منصفانه، مسائل مرتبط با محیط زیست و شرایط کودکان در جنگ را بررسی می کنند، گزارش خود را به شورا ارائه خواهند داد. در همین رابطه کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی سازمان غیر دولتی “سودویند” ، با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کند که همزمان با بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببیند. این کارزار بدینوسیله از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می کند که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند. برای همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس های پالتاکی که در روزهای پنج شنبه در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام HRC IRAN Geneva

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در اجلاس شورای حقوق بشر

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search