گزارش ششمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران <br />

اسناد حقوق بشرگزارش ششمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارش ششمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

گزارش ششمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳

روز سه شنبه 24 سپتامبر 2013 (2 مهر 1392)، همزمان با نوزدهمین روز از آغاز به کار شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو ، ششمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص “اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران”، با حمایت و تدارک سازمان غیر دولتی “سودویند” برگزار شد. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. ششمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، با موضوع “اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران”، و به مدیریت آقای شاهرخ مرادی، به شرح زیر برگزار شد:

سخنرانی خانم سیمین فهندژ با موضوع “آزار و اذیت بهاییان

خانم سیمین فهندژ یکی از سخنرانان این نشست بودند که در ارتباط با موضوع “آزار و اذیت بهاییان”، به زبان انگلیسی صحبت کردند.

سخنرانی آقای غلامرضا فیشتامی با موضوع “شرایط دراویش

آقای غلامرضا فیشتامی یکی از سخنرانان این نشست بودند که در ارتباط با موضوع “شرایط دراویش”، صحبت کردند.

سخنرانی آقای علی مهرابی با موضوع “وضعیت یارسانان

آقای علی مهرابی یکی از سخنرانان این نشست بودند که در ارتباط با موضوع “وضعیت یارسانان”، صحبت کردند.

سخنرانی آقای مجید محسنی با موضوع “شیعه سکولار

آقای مجید محسنی یکی از سخنرانان این نشست بودند که در ارتباط با موضوع “شیعه سکولار”، در خصوص حبس آقای بروجردی و نامه ای از ایشان، صحبت کردند.

سخنرانی آقای مهدی نخل احمدی با موضوع “اهل سنت در ایران

آقای مهدی نخل احمدی یکی از سخنرانان این نشست بودند که در ارتباط با موضوع “اهل سنت در ایران”، صحبت کردند.

سخنرانی خانم عطیه فرد با موضوع “مسیحیان در ایران

خانم عطیه فرد یکی از سخنرانان این نشست بودند که در ارتباط با موضوع “مسیحیان در ایران”، به زبان انگلیسی صحبت کردند.

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search