گزارش سومین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرگزارش سومین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارش سومین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

گزارش سومین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ – ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳

روز جمعه 10 سپتامبر 2013 (22 شهریور 1392)، همزمان با پنجمین روز از آغاز به کار شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو ، سومین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص مشکلات و مسائل زنان در جمهوری اسلامی ایران، با حمایت و تدارک سازمان غیر دولتی “سودویند” برگزار شد. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. سومین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، با موضوع “زنان در جمهوری اسلامی ایران” و به مدیریت خانم سیما حب وطن، به شرح زیر برگزار شد:

سخنرانی خانم پرستو فاطمی با موضوع “ازدواج اجباری برای جلوگیری از آدم کشی

خانم پرستو فاطمی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “ازدواج اجباری برای جلوگیری از آدم کشی”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

سخنرانی خانم ژیلا مهدویان با موضوع “مادران در زندان

خانم ژیلا مهدویان یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “مادران در زندان”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

سخنرانی خانم شهناز غلامی با موضوع “قتلهای ناموسی و رویکرد رسانه ها

خانم شهناز غلامی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “قتلهای ناموسی و رویکرد رسانه ها”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

سخنرانی آقای امجد حسین پناهی با موضوع “ختنه زنان

آقای امجد حسین پناهی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “ختنه زنان”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

سخنرانی خانم شعله زمینی با موضوع “زنان و تحصیلات

خانم شعله زمینی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “زنان و تحصیلات”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search