گزارش دومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرگزارش دومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارش دومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

گزارش دومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ – ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳

روز سه شنبه 10 سپتامبر 2013 (19 شهریور 1392)، همزمان با دومین روز از آغاز به کار شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو و در حاشیه نشست مربوط به بازنگری عملکرد 15 ساله دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت به تدارک اتحادیه اروپا، که در پانزدهمین سالگرد تاسیس این دادگاه برگزار میشد؛ دومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف بررسی کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 با حضور جمعی از شرکت کنندگان دادگاه ایران تریبونال با حمایت و تدارک سازمان غیر دولتی “سودویند” برگزار شد. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. دومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، با موضوع “حق دانستن حقیقت و عدالت، 25 امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران”و به مدیریت آقای محمود اخوان، به شرح زیر برگزار شد:

سخنرانی خانم رویا غیاثی با موضوع “خانواده های قربانیان”

خانم رویا غیاثی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “خانواده های قربانیان”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

سخنرانی آقای مختار شلالوند با موضوع “سرنوشت برادرم

آقای مختار شلالوند یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “سرنوشت برادرم”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

سخنرانی آقای مهدی معمارپور با موضوع “تجربه های زندان

آقای مهدی معمارپور یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “تجربه های زندان”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

سخنرانی آقای امیر نیلو با موضوع”دقایق قبل از اعدام

آقای امیر نیلو یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “دقایق قبل از اعدام”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

سخنرانی آقای حمید صبی با موضوع “روند کمیسیون حقیقت یاب و ایران تریبونال در لاهه

آقای حمید صبی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “روند کمیسیون حقیقت یاب و ایران تریبونال در لاهه”، طبق ویدئوی زیر و به زبان انگلیسی صحبت کردند:

سخنرانی آقای مناف عماری با موضوع “حاکمیت قانون و جمهوری اسلامی ایران

آقای مناف عماری یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “حاکمیت قانون و جمهوری اسلامی ایران”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search