گزارش تعدادی از رویدادهای جانبی (موازی) اجلاس 22 شورای حقوق بشر

اسناد حقوق بشرگزارش تعدادی از رویدادهای جانبی (موازی) اجلاس 22 شورای حقوق بشر

گزارش تعدادی از رویدادهای جانبی (موازی) اجلاس 22 شورای حقوق بشر

گزارش تعدادی از رویدادهای جانبی (موازی) اجلاس 22 شورای حقوق بشر

يکشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ – ۲۸ آپريل ۲۰۱۳

از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱) بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز به کار کرد که تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه يافت. در این اجلاس که در آستانه “انتخابات” دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار شد، پس از حضور محمد مهدی آخوندزاده معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در روز سه شنبه ۲۶ فوریه، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران در روز دوشنبه ۱۱ مارس بررسی و سپس بر اساس آن قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تصویب و ماموریت گزارشگر ویژه در خصوص نقض حقوق بشر در ایران, تمدید شد. در همین راستا کنشگران کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان غیر دولتی سودویند؛ با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید و “انتخابات” ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش کردند که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر؛ در خصوص موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی افشاگری کنند. در شش اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای اول، هشتم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مارس در نظر گرفته شده بود، با توجه به دستور اجلاس ۲۲ شورای حقوق بشر، موارد زير مورد توجه و موضوعات زیر مطرح شد: نشست اول : حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران جمعه 11 اسفند اولین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران؛ با موضوع “حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران” برگذار شد که به بررسی و افشای موارد نقض حقوق بشر در رابطه با بازداشت خانگی شخصیت های شاخص جنبش اعتراضی پس از انتخابات مخدوش ۱۳۸۸ (خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی) و موضوعات مربوط به انتخابات اختصاص داشت. آقایان اردشیر امیر ارجمند, حسن فرشتیان, محمد صادقی, رضا تاجیک و خانم پروین بختیارنژاد سخنرانان این نشست بودند که به شرح زیر است : اردشیر امیر ارجمند ؛ بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز

حسن فرشتیان ؛ جنبه های قانونی بازداشت خانگی

پروین بختیار نژاد؛ خواسته های زنان و جامعه مدنی از انتخابات رضا تاجیک؛ وضعیت روزنامه نگاران و رسانه ها در ایران محمد صادقی ؛ انتخابات آزاد و تعهدات بین المللی ایران نشست دوم : بازداشت خودسرانه, شکنجه و ناپدید شدن فعالین در ایران روز چهارشنبه 6 مارس, دومین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر در شهر ژنو با موضوع ” بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن فعالین در ایران” برگذار شد. این نشست با سخنرانی خانم منیره برادران و آقایان سام محمودی, منصور اسالو, مسعود زینالی, پیمان کاووسی و مسعود علیزاده؛ همراه بود. ( آقایان سام محمودی و منصور اسالو و پیمان کاووسی از طریق اسکایپ در این برنامه حضور داشتند) منیره برادران با موضوع “گروههای آتئیست “ سام محمودی ”شکنجه و بازداشت خودسرانه “ منصور اسالو ”شکنجه و بازداشت خودسرانه “ مسعود علیزاده ”شکنجه و بازداشت خودسرانه “ مسعود زینالی با موضوع ” ناپدید شدن فعالین” پیمان کاووسی با موضوع “ شکنجه و تجاوز در زندان” نشست سوم : وضعیت کودکان و زنان از نکات بارز این روز, حضور و سخنرانی دکتر احمد شهید ؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران, در این نشست بود. دکتر احمد شهید ضمن تاکید به حقوق زنان و لزوم برابری بین زنان و مردان ؛ به مواردی از نقض حقوق زنان اشاره و بازداشت خودسرانه فعالین زن را محکوم کرد. همچنین در پایان نشست این روز پرسشهایی توسط حضار مطرح شد که آقای احمد شهید در رابطه با آن توضیحاتی ارائه دادند. روز جمعه 8 مارس, سومین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر در شهر ژنو با موضوع ” وضعیت کودکان و زنان ” برگذار شد. این نشست با سخنرانی خانم ها مهری جعفری , اعظم بهرامی , ژاله تبریزی , خدیجه مقدم و رضوان مقدم ؛ همراه بود . گزارش سخنرانی ها به شرح زیر می باشد: ابراز نگرانی احمد شهید از مشکلات زنان در ایران در نشست جانبی اجلاس حقوق بشر اعظم بهرامی ؛ “کودکان و مهاجرت” ژاله تبریزی ؛ ” تبعیض علیه زنان اقلیتهای قومی” خدیجه مقدم با موضوع ” برابری برای همه زنان “ رضوان مقدم با موضوع ” زنان در زندان ” در پایان جلسه این روز شرکت کنندگان در جلسه ؛ مواضع خود را در قبال موارد نقض حقوق بشر در ایران به ترتیب زیر اعلام کردند : جلسه پرسش و پاسخ با آقای دکتر احمد شهید قسمت اول: جلسه پرسش و پاسخ با آقای دکتر احمد شهید قسمت دوم

:

نشست چهارم : آثار تحریم ها بر حقوق بشر در ایران دوشنبه 11 مارس, چهارمین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران در 22مین اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو با موضوع ” آثار تحریم ها بر حقوق بشر در ایران ” برگذار شد. طبق برنامه قبلی ارائه شده توسط تدارک دهندگان این کارزار ( سودویند ) ؛ آقایان اردشیر امیرارجمند، علی مزروعی, علی پورنقوی از سخنرانان این نشست بودند که به شرح زیر است : اردشیر امیر ارجمند با موضوع تحریم و امنیت انسانی علی مزروعی با موضوع اثرات تحریم بر معیشت مردم, کودکان و بیماران علی پور نقوی با موضوع اثرات افزایش تحریم بر حقوق بشر در ایران نشست پنجم : نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران چهارشنبه سیزدهم مارس پنجمین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران در 22مین اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو با موضوع ” نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک ” برگذار شد آقایان سجاد رادمهر , علی ساعدی , یوسف کر , زاهد شاعری و خانم ژاله تبریزی از سخنرانان این نشست بودند که به ترتیب زیر صحبت کردند : ژاله تبریزی با موضوع مشکلات اقوام ترک در ایران علی ساعدی با موضوع مشکلات اقوام عرب در ایران سجاد رادمهر با موضوع خاطرات زندان و شکنجه در زندان ایران آقای یوسف کر با موضوع مشکلات ترکمنها در ایران زاهد شاعری با موضوع مشکلات اقوام کرد در ایران نشست ششم : نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران چهارشنبه سیزدهم مارس پنجمین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران در 22مین اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو با موضوع ” نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی ” برگذار شد طبق برنامه ارائه شده توسط تدارک دهندگان این کارزار ( سودویند ) ؛ خانم ها سیمین فهندژ و رویا عراقی و آقایان علی محرابی , ناصر محتشمی, پریس کی نژاد , مهدی نخل احمدی از سخنرانان این نشست بودند که به ترتیب زیر صحبت کردند : پریس کی نژاد پیرامون شرایط جامعه آل یاسین در ایران رویا عراقی پیرامون وضعیت شیعیان سکولار(آیت الله بروجردی) از طریق اسکایپ علی محرابی پیرامون ” شرایط یارسانان در ایران ” سیمین فهندژ , پیرامون وضعیت بهاییان در ایران ناصر محتشمی , پیرامون مشکلات اقوام بلوچ در ایران مهدی نخل احمدی , پیرامون ” شرایط اهل سنت در ایران “

برگرفته از: سودویند print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search