گزارش اولین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو

اسناد حقوق بشرگزارش اولین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو

گزارش اولین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو

24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

گزارش اولین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو

دوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ – ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۳

از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲) بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو با سخنرانی خانم ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد. همزمان با اولین روز آغاز به کار شورای حقوق بشر، کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به برگزاری اجلاس موازی با حمایت و تدارک سازمان غیر دولتی سودویند پرداخت. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. در همین راستا اولین نشست موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، با موضوع “گروه های قومی و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران” و به مدیریت خانم ژاله تبریزی، به شرح زیر برگزار شد: سخنرانی آقای ناصر محتشمی در خصوص اعدامها در جمهوری اسلامی ایران آقای ناصر محتشمی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “آیا اعدام می تواند به کاهش جرم و جنایت کمک کند؟”؛ به زبان انگلیسی و طبق ویدئوی زیر صحبت کردند: سخنرانی آقای یوسف کر با موضوع “نقض حقوق بشر در ترکمن صحرا” آقای یوسف کر یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “حقوق بشر و موارد نقض آن در ترکمن صحرا”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند: سخنرانی خانم ناهید مکری با موضوع ” حقوق بشر در کردستان ایران” خانم ناهید مکری یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “حقوق بشر در کردستان ایران”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند: سخنرانی خانم اعظم بهرامی با موضوع ” آلودگی آب در ایران” خانم اعظم بهرامی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” آلودگی آب در ایران”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند: سخنرانی آقای حمدالله سلیمانی با موضوع “دریاچه ارومیه” آقای حمدالله سلیمانی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” دریاچه ارومیه”، طبق ویدئوی زیر صحبت کردند: سخنرانی آقای علی سعیدی با موضوع “اعدام و تخریب محیط زیست در شهر اهواز” آقای علی سعیدی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “اعدام و تخریب محیط زیست در شهر اهواز”، به زبان انگلیسی و طبق ویدئوی زیر صحبت کردند:

همچنین شما می توانید بازپخش نشست روز دوشنبه را از اینجا دنبال کنید .

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search