گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرگروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران : www.iranhrc.org

گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران : www.iranhrc.org

All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org

برنامه اولین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ – ۰۸ سپتامبر ۲۰۱۴

Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/images/flayer1.27.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 191

Warning: Division by zero in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 197

سه شنبه 9 سپتامبر 2014 (17 شهریور 1393) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال 2010 در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال است. برنامه سخنرانان اولین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت 9 صبح اين روز با موضوع “مسائل مربوط به گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران”، به شرح زير برگذار می شود: یوسف کر با موضوع ” اعدام سیستماتیک در ترکمن صحرا” امیر نیلو با موضوع “اعدام در تبریز در سال 60” شریفه جعفری با موضوع “انتشارات و قوانین سخت آن” منصور سیفی با موضوع “وضعیت واقعی دریاچه ارومیه” اعظم بهرامی با موضوع “مصرف آب و مدیریت”

Type at least 1 character to search