کلاس های آموزشی

اسناد حقوق بشرکلاس های آموزشی

کلاس های آموزشی

ما در حاشیه جلسات رسمی شورای حقوق بشر، کلاس های آموزشی یک و نیم روزه‌ای برای ارتقا مهارت و دانش مرتبط با دستورالعمل ها، نهادها و استاندارهای حقوق بشری برگزار میکنیم. همچنین برای آشنا کردن شرکت کنندگان با روش ها و استراتژی های متنوع موجود برای دیدبانی تعهدات بین المللی حقوق بشر. تمام کلاس ها به زبان فارسی و توسط متخصصان ایرانی(حقوقدان و فعال جامعه مدنی) برگزار میشود.

Type at least 1 character to search