کلاس آموزشی حقوق بشر سودویند توسط لیلا علی‌ کرمی ۸ و ۹ ژوئن ۲۰۱۳

اسناد حقوق بشرکلاس آموزشی حقوق بشر سودویند توسط لیلا علی‌ کرمی ۸ و ۹ ژوئن ۲۰۱۳

کلاس آموزشی حقوق بشر سودویند توسط لیلا علی‌ کرمی ۸ و ۹ ژوئن ۲۰۱۳

کلاس آموزشی حقوق بشر سودویند توسط لیلا علی‌ کرمی ۸ و ۹ ژوئن ۲۰۱۳

چهار شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۲ – ۲۲ مه ۲۰۱۳

leila_alikarami

لیلا علی کرمی حقوقدان، در کانون مدافعان حقوق بشر زیر نظر شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح فعالیت حقوقی کرده است و در تیم حقوقی کمپین یک میلیون امضاء آموزش‌های حقوقی ارائه داده است. او همچنین وکیل مدافع تعدادی از فعالان دستگیر شده این کمپین را نیز بر عهده داشت. ایران را به مقصد لندن ترک کرد و در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن در رشته حقوق بشر، مناقشات و عدالت تحصیل کرد. شرکت در انتخابات آزاد حق هر شهروند است. اما این حق مستقل به ذات نیست و تحقق آن منوط است به تضمین حقوق دیگری از جمله حق آزادی عقیده، حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماعات و مواردی دیگر. هدف این جلسه بررسی فاکتورهای یک انتخابات آزاد با توجه به سایر حقوق اساسی بشر است. متقاضیان برای شرکت در دره آموزشی میتوانند ثبت نام خود را با فرستادن ایمیل به آدرس پستی : iran@suedwind.at با موضوع دوره آموزشی انجام دهند. print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search