کارگاه آموزشى با موضوع “حقوق اقلیتهای جنسی”

اسناد حقوق بشرکارگاه آموزشى با موضوع “حقوق اقلیتهای جنسی”

کارگاه آموزشى با موضوع “حقوق اقلیتهای جنسی”

به تدارک سودویند و در جریان بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر:

کارگاه آموزشى با موضوع “حقوق اقلیتهای جنسی”

شنبه ۸ شهريور ۱۳۹۳ – ۳۰ اوت ۲۰۱۴

برگزارى کارگاه هاى آموزشى براى مدافعان حقوق بشر ايرانى جهت بالا بردن دانش و شناخت قوانين و ساز و کارهاى بين المللى حقوق بشر، از جمله اهداف پروژه “همه حقوق بشر براى همه در ايران” است که به تدارک و نظارت سازمان غير دولتى-اتريشى “سودويند”، اجرا مي شود. در همين راستا روز 6 و 7 سپتامبر سال جارى و در جريان بیست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر، کارگاه آموزشى با موضوع “حقوق اقلیتهای جنسی” در همکارى با مهری جعفری، وکیل دادگستری، از فعالان لغو احکام اعدام در ایران و فعال حقوق اقلیت های جنسی، در شهر ژنو، برگزار مى شود. موضوع این کارگاه دو روزه، آموزش و به کارگیری اطلاعات حقوقی در جلوگیری از نقض حقوق اقلیت های جنسی بوده و نحوه اجرای آن طبق شرح زیر است: 1- ارایه مطلب 2- بحث آزاد و تبادل نظر

شرح مختصری از دوره:

– حقوق اقلیت های جنسی ایران:

تعریف اقلیت های جنسی از نگاه حقوق بین الملل بررسی حقوق اقلیت های جنسی در داشتن حقوق برابر با دگرجنس گراها بررسی وضعیت موجود اقلیت های جنسی ایران خشونت های خانگی تبعیض های متقاطع

– چگونه از نقض حقوق اقلیت های جنسی جلوگیری کنیم

چه کمکی از دست ما برمی آید چگونه می توانیم قوانین موجود را تغییر دهیم نقش کنشگران اجتماعی در مقابله با نقض حقوق اقلیت های جنسی براى شرکت حضوری و یا آنلاین در اين دوره، با ارسال ايميل به آدرس پستى، iran@suedwind.at، با موضوع “دوره آموزشى”، ثبت نام کنيد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search