کارگاه آموزشى، “نحوه گزارش نویسی برای سازمان ملل”

اسناد حقوق بشرکارگاه آموزشى، “نحوه گزارش نویسی برای سازمان ملل”

کارگاه آموزشى، “نحوه گزارش نویسی برای سازمان ملل”

به تدارک سودویند و در جریان بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر:

کارگاه آموزشى، “نحوه گزارش نویسی برای سازمان ملل”

پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳ – ۲۲ مه ۲۰۱۴

برگزارى کارگاه هاى آموزشى براى مدافعان حقوق بشر ايرانى جهت بالا بردن دانش و شناخت قوانين و ساز و کارهاى بين المللى حقوق بشر، از جمله اهداف پروژه “همه حقوق بشر براى همه در ايران” است که به تدارک و نظارت سازمان غير دولتى-اتريشى “سودويند”، اجرا ميشود. در همين راستا روز ۹ ژوئن سال جارى، در جريان بیست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر، کارگاه آموزشى با موضوع “نحوه گزارش نویسی برای سازمان ملل”، در همکارى با شعله زمینی، فعال زنان و مدافع حقوق بشر، در شهر ژنو، برگزار مى شود. شعله زمینی متولد 1343 تحصیلات آکادمیک خود را در مقطع لیسانس فیزیک کاربردی در دانشگاه صنعتی شریف و در مقطع فوق لیسانس فیزیک اتمی در دانشگاه تکنیک وین به انتها رسانده است. وی از سال ۲۰۱۰ ، در نشست های شورای حقوق بشر به عنوان نماینده سازمان غیر دولتی سودویند شرکت می کند. براى شرکت حضوری و یا آنلاین در اين دوره، که طی دو روز و در شش جلسه برگزار مى شود، با ارسال ايميل به آدرس پستى، parastoo.fatemi@suedwind.at، با موضوع “دوره آموزشى”، ثبت نام کنيد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search