چهار زندانى بند ٣۵٠ اوين به انفرادی منتقل شدند

اسناد حقوق بشرچهار زندانى بند ٣۵٠ اوين به انفرادی منتقل شدند

چهار زندانى بند ٣۵٠ اوين به انفرادی منتقل شدند

چهار زندانى بند ٣۵٠ اوين به انفرادی منتقل شدند

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳

تلاش براى برگزارى مراسم بزرگداشت ۹ دى همراه با شعارهايى نظير “مرگ بر فتنه گر” از سوى چند تن از زندانيان بند ٣۵٠ اوين، موجب درگيرى آنها با ساير زندانيان شد که در نتيجه آن ٨ نفر از هر دو گروه به انفرادى منتقل شدند. بنا بر اطلاع سودويند ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۹ دى؛ اقدام چهار نفر از زندانيان بند ٣۵٠، به چسباندن اعلاميه هايى در اين بند با مظنون “۹ دى را گرامى مى داريم” و سر دادن شعارهايى نظير “مرگ بر فتنه گر”، موجب اعتراض ساير زندانيان قرار گرفت که نهايتا منجر به درگيرى فيزيکى شد. اين درگيرى پس از دقايقى فيصله يافت اما زندانيان معترض به اين اقدام، پس از ملاقات روز دوشنبه با خانواده ها و پس از اطلاع از ارسال گزارش بر عليه خود به مسئولان زندان، از ساعت ٣ بعد از ظهر با مراجعه به افسر نگهبانى، دست به اعتراض زده و خواستار خروج اين افراد از بند شدند. گفتنى است پس از اين اتفاقات، مسئول بند و مسئولان زندان از جمله جواد مومنى و قبادى با حضور در بند، تعدادى از زندانيان را احضار کردند که اين موضوع موجب تجمع زندانيان پشت در افسرنگهبانى شد که تا ساعت ۷ شب ادامه پيدا کرد. بنا بر اطلاع سودويند در نتيجه اين کشمکش ها بهزاد عرب گل، عماد بهاور، حسن اسدى زيد آبادى، عليرضا کاظم زاده به بند انفرادى ٢۴٠ منتقل شدند که اين موضع موجب اعتراضات شديدتر و تشنج در بند شد. بنا بر اظهار يک منبع آگاه، شب گذشته زندانيان بند ٣۵٠ اوين در اعتراض به حکم انفرادى آقايان بهزاد عرب گل، عماد بهاور، حسن اسدى زيد آبادى، عليرضا کاظم زاده، از گرفتن غذا(شام) خوددارى کردند. زندانيان معترض خواستار بازگشت اين چهار زندانى به بند ٣۵٠ بودند.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search