“پنج شنبه سیاه” در اوین، اسامى بانيان

اسناد حقوق بشر“پنج شنبه سیاه” در اوین، اسامى بانيان

“پنج شنبه سیاه” در اوین، اسامى بانيان

شرح یازده زندانی سیاسی بند ٣۵٠اوین

“پنج شنبه سیاه” در اوین، اسامى بانيان

دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ – ۲۱ آپريل ۲۰۱۴

وضعیت يازده تن از زندانيان سیاسی بند ٣۵٠، که در پى بازرسى موسوم به “پنج شنبه سياه” در اوين، به انفرادى منتقل شده بودند، وخیم گزارش می شود. صبح روز پنج شنبه، ٢٨ فروردين، عده اى از مسئولان زندان با همراهى گارد ویژه به بند ٣۵٠ وارد شدند و اطاقهاى بند را به هم ريختند و ضمن ضرب و شتم شديد زندانيان سياسى، تعداد ٣٢ زندانى را به انفرادى ٢۴٠، منتقل کردند. طبق گزارش رسیده:

غلامرضا خسروى

مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته است. بر اثر کوبيده شدن به ديوار در حالى که با چشم بند و دست بند امکان حفظ تعادل نداشته، سرش شکسته است و خونريزى شديد پيدا کرد. او را از تونل سربازان (به سبک زندانهای حزب بعث عراق) گذرانده و تا زمان سوار شدن بر مينى بوس تحت ضربات باتوم بوده است. پس از انتقال به بند ٢۴٠ نيز موهای سر و صورت او را به نحو توهين آميزى تراشيدند.

جواد فولادوند

با دستبند و چشم بند به ديوار کوبيده شده و تا سوار شدن بر مينى بوس با باتوم مورد ضرب و شتم قرا گرفته بطوريکه سرش شکسته است و در تمام بدن وى آثار ضرب و جرح ديده مى شود. او در حاليکه وضعيت وخيمى داشت به انفرادى ٢۴٠ منتقل شد و نهايتا به نحو توهين آميزى سر و صورت اش را تراشيدند.

رضا اکبرى منفرد

ضرب و شتم با باتوم توسط سربازان که با چشم بند و دست بند بوده و منجر شکستگى سر شده. سر و صورت وى را پس از ورود به بند ٢۴٠ به نحو توهين آميزى تراشيدند.

مجيد اسدى

ضرب و شتم با باتوم در وضعيت چشم بند و دست بند. او را با سرى شکسته، و با رکيک ترين الفاظ به سلول انفرادى منتقل کردند. سر و صورت او را پس از ورود به ٢۴٠ به نحو توهين آميزى تراشيدند.

مهرداد آهنخواه

ضرب و شتم با باتوم در وضعيت چشم بند و دست بند. او را با سرى شکسته، و با رکيک ترين الفاظ به سلول انفرادى منتقل کردند. سر و صورت او را پس از ورود به ٢۴٠ به نحو توهين آميزى تراشيدند.

محمد داورى

ضرب و شتم با باتوم در وضعيت چشم بند و دست بند. او را با سرى شکسته، و با رکيک ترين الفاظ به سلول انفرادى منتقل کردند. سر و صورت او را پس از ورود به ٢۴٠ به نحو توهين آميزى تراشيدند.

اسدالله هادى

او به تازگى و پس از يک عمل جراحى قبلى سخت، از بيمارستان ومرخص شده و در پرونده پزشکى او تاکيد شده که هرگونه استرس و دلهره براى او بسيار خطرناک است ولى وى نيز مانند سايرين با باتوم مورد حمله قرار گرفت. او را پس از فحاشى اوليه، با چشم بند و دست بند از تونل سربازان گذرانده و به بند ٢۴٠ منتقل کردند. او در سلول انفرادى حالش بهم خورده و پس از سه روز با توجه به حال وخيمش به بند ٣۵٠ بازگردانده شد. گفته ميشود که اين زندانى مسن، در حال حاضر وضعيت خوبى ندارد و بايد به بيمارستان منتقل شود ولى از اعزام وى به بيمارستان خوددارى مى شود.

سهيل عرب

دقيقا همانند ساير زندانيان به بند ٢۴٠ سلول انفرادى منتقل شد.

امير قاضيان

مورد ضرب و شتم قرا گرفته و سر او را تراشيدند و با فحاشى به سلول انفردى منتقل کردند.

دکتر اسدالله اسدى

او تنها يک روز قبل از “پنج شنبه سياه” و يک روز پيش از عمل جراحى در بيمارستان طالقانى، به علت بيماريهايى که در زندان برايش بوجود آمده بود، به زندان بازگردانده شده بود. او نيز مورد ضرب و شتم با باتوم با وضعيت چشم بند و دست بند، قرار گرفته و به بند ٢۴٠ منتقل شد و مو و صورتش را تراشيدند.

اصغر قطان

او که به بيماريهاى زيادى از جمله سرطان،مبتلا است، نيز مورد مورد ضرب و شتم قرار دادند. گفتنی است که اعتصاب زندانيان که از روز پنج شنبه آغاز شده، همچنان ادامه دارد. اسامى برخى از بانيان سرکوب روز پنج شنبه نيز به شرح زير است: 1. قبادى رئيس حراست زندان اوين 2. خطيبى معاون حراست زندان اوين 3. سرهنگ امانى 4. صفا، پسرخواهر سرهنگ امانى 5. آقايى تحت مسئول سرهنگ امانى 6. عليزاده تحت مسئول سرهنگ امانى 7. حسينى يگان حفاظت زندان 8. جواد مومنى معاون زندان اوين 9. رشيديان رئيس زندان اوين 10. سربازان گارد ویژه مستقر در زندان اوین

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search