پریسا کینژاد در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

اسناد حقوق بشرپریسا کینژاد در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

پریسا کینژاد در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

پریسا کینژاد در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ – ۱۶ مارس ۲۰۱۳

سخنرانی خانم پریسا کینژاد در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو پیرامون ” شرایط جامعه آل یاسین در ایران ” , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 14 مارچ 2013

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search