پایان ظفرمندانه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ارومیه : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرپایان ظفرمندانه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ارومیه : www.iranhrc.org

پایان ظفرمندانه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ارومیه : www.iranhrc.org

Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/images/23282.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 191

Warning: Division by zero in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 194

مرکز حاميان حقوق بشر: زندانيان سياسی کرد پس از يک ماه اعتصاب غذا، امروز يکشنبه ۳۰ آذر، پس از دستيابی به خواسته اصلی خود مبنی بر تفکيک زندانيان سياسی از زندانيان عادی، به اعتصاب غذای خود پايان دادند. روز گذشته ۲۱ سازمان حقوق بشری نيز از دولت ايران خواسته بودند که به خواسته اين زندانيان توجه و نسبت به بهبود وضعيت آنها اقدام شود. طبق گزارش های رسيده به مرکز حاميان حقوق بشر زندانيان سياسی کرد که دوران محکوميتشان را در زندان اروميه می‌گذرانند و از روز ۲۹ آبان ۹۳ به علت عدم تفکيک زندانيان سياسی از ساير زندانيان با جرايم خاص، اعتصاب غذا کرده بودند، با دستيابی به اين خواسته و در نظرگرفتن بندی مخصوص زندانيان سياسی در اين زندان، به اعتصاب خود پايان دادند. روز گذشته ۲۱ سازمان حقوق بشری در بيانيه‌ ای نسبت به پايمال شدن حقوق اين زندانيان واکنش نشان داده و از دولت ايران خواسته بودند نسبت به بهبود وضعيت بهداشتی و ايمنی اين زندانيان اقدام کند.

Type at least 1 character to search