وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران

اسناد حقوق بشروضعیت اقلیت های مذهبی در ایران

وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران

برنامه چهارمین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران

دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴

دوشنبه 15 سپتامبر 2014 (24 شهریور 1393) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال 2010 در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال است. برنامه سخنرانان چهارمین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت 10.00 صبح اين روز با موضوع “وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران”، به شرح زير برگزار می شود: سیمین فهندژ با موضوع “وضعیت بهاییان در ایران” بورلی ایو با موضوع “اعتصاب غدای نامحدود دروایش زندانی” گلمراد مرادی با موضوع “وضعیت یارسان ها و ایزدی ها” محمد احمدی با موضوع “وضعیت برخی از زندانیان عقیدتی” دکتر رویا عراقی با موضوع “اختلاط مذهب و سیاست ریشه بحران ها و خشونت ها و نقض حقوق بشر در ایران” عطیه فرد با موضوع “پشتیبانی از نوکیشان مسیحی”

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search