ورزش و قوانین تبعیض جنسیتى در ایران : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرورزش و قوانین تبعیض جنسیتى در ایران : www.iranhrc.org

ورزش و قوانین تبعیض جنسیتى در ایران : www.iranhrc.org

All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org

موضع گيرى «سودويند» در جريان سى امين نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد

تنها ۱۲درصد از زنان ایرانی ورزش می‌کنند

جمعه ۳ مهر ۱۳۹۴ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵

Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/images/sport_stm_220915.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 191

Warning: Division by zero in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 197

طبق آمارهای رسمی در ایران تنها ١٢ درصد از زنان در فعالیت‌های ورزشی مشارکت دارند. این در حالى است که محدودیت هاى زنان ورزشکار بخصوص در رابطه با پوشش‌های آنان که بصورت غیر مرسومى در حوزه ورزش وجود دارد، خود نیز از مهم‌ترین موانع سرراه این زنان ورزشکار بشمار مى آید، چرا که این پوشش تنها با هدف پوشاندن تمامى بدن طراحى شده و نکات استاندارد ورزشى رعایت نشده و این نوع لباس های غیرمرسوم امکان تحرک بیشتر را از ورزشکار سلب کرده است. در واقع امکان تحرک، نوع پوشش و لباس ورزشکار ارتباط مستقیمى با موفقیت وى دارد. از سوى دیگر بواسطه همین محدودیت هاست که بانوان ورزشکار ایرانى در سطح بین المللی بجز چند رشته ورزشی امکان شرکت در دیگر رشته هاى ورزشى را ندارند. پویایی جامعه ى زنان نه تنها به فضاهای ورزشی مناسب، بلکه نیازمند تغییر قوانین تبعیض آمیز است و این مهم با حمایت مسئولان ورزشى در حوزه زنان بعنوان متولیان امور ورزش بانوان در ایران به سرمنزل مقصود نمى رسد. در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض برعلیه زنان مصوب ١٩٧٩ سازمان ملل متحد دربند ج ماده ١٣ این کنوانسیون به صراحت در مورد اعطای آزادی ورزشی و فراهم آوردن بستری مناسب برای فعالیت‌های ورزشی زنان برای دولت‌های عضو سخن گفته است. نهاد غیر دولتی «سودویند» در جریان سى امین نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه ٢٢ سپتامبر سال جارى در رابطه با ورزش و قوانین تبعیض جنسیتى در ایران در جلسه ی کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موضع گیری کرد. «بهار ملوان نارنجى» به نمایندگى از این سازمان پشتیبانی خود را از توصیه‌های ارائه شده در گزارش نهایی کمیته ى مشاور شوراى حقوق بشر در رابطه با ورزش اعلام کرد و افزود: ما بطور ویژه با تدوین قوانینی که از تبعیض و جهت گیرى جنسیتی جلوگیری کند، حمایت می‌کنیم. این حقوقدان با اشاره به نگرانى فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در رابطه با محدودیت‌ها و موانع موجود که برای زنان ورزشکار و شرکت آنان در مسابقات ورزشی خارج از کشور در جمهورى اسلامى ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: «نیلوفر اردلان» کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران یکی از قربانیان قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است چراکه زنان در ایران فقط با اجازه رسمى شوهر مى توانند از کشور خارج شوند بر همین اساس و طبق گزارش هاى منتشر شده همسر وی با استفاده از همین قوانین تبعیض آمیز به این ورزشکار زن اجازه خروج از کشور و شرکت در مسابقات جام آسیا را نداده است. وى در ادامه با ابراز تاسف در رابطه با همین موضوع و این که زنان ایرانی برای خروج از کشور باید اجازه همسر خود را دریافت کنند، ادامه داد: این درحالى است که زنان ورزشکار ایرانی به طور دائم به دلیل قوانین سختى که مربوط به پوشش اسلامی است زیر فشار بیشتری هستند، از سوى دیگر در اغلب موارد از پوشش خبرى و رسانه اى فعالیت‌های ورزشی زنان جلوگیری به عمل می‌آید و این مورد تا آنجا پیش رفته است که حتی خبرنگاران زن نیز اجازه حضور و تهیه گزارش از فعالیت‌های ورزشی زنان را کسب نمی‌کنند. او همچنین افزود: با وجود قوانین تبعیض آمیز علیه زنان باید با افتخار به این نکته اشاره کنم که زنان ورزشکار ایران به صورت فعال مبارزه کرده و صدای خود را برای احقاق برابری بلند کرده‌اند. وى در پایان به نقل از سازمان غیر انتفاعی «سودویند» از «اوکافور» پرسید: نقش شورای حقوق بشر در رابطه با نابرابری و تبعیضی که زنان ورزشکار، در جمهورى اسلامی ایران هر روزه با آن مواجه هستند، چیست؟ علاوه براین آیا جزو اختیارات این شورا است که از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد، تا به زنان ابتدایی ترین حق بشری که تعیین سرنوشت خودشان است را بدهد؟ و قانونى را که خروج زن را از کشور منوط به اجازه شوهر می‌کند لغو کند؟ ویدیو این موضع گیری را به دو زبان انگلیسی و فارسی مشاهده می کنید.

Type at least 1 character to search