همه حقوق بشر برای همه

اسناد حقوق بشرهمه حقوق بشر برای همه

همه حقوق بشر برای همه

رویداد جانبی سودویند در سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
هم‌زمان با ۳۶مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از روز یازدهم سپتامبر برابر با «۲۰ شهریور ۱۳۹۶» در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز بکار کرده بود ، « سازمان حقوق بشری حقوق بشر برای همه در ایران» نیز باهدف اطلاع‌رسانی و بررسی بیشتر و دقیق‌تر وضعیت حقوق بشر در ایران ، نشست موازی خود را در روز جمعه ۲۲ سپتامبر در مقر این سازمان برگزار کرد. رویداد جانبی در ۳۶مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.

در این نشست شش سخنران با بررسی موضوعات مختلف حقوق بشر در ایران حضور داشتند.

رویداد جانبی سودویند در سی و پنجمین نشست شورای حقوق بشر
فعالان حقوق بشر و یک دریا مطالبات تحقق نیافته
هم زمان با سی و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از روز سه شنبه ششم ژوییه ۲۰۱۷، «۱۶ خرداد ۱۳۹۵» در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز بکار کرده بود، نهاد غیر دولتی «سودویند» نیز با هدف اطلاع رسانی و بررسی بیشتر و دقیق‌تر وضعیت حقوق بشر در ایران، نشست موازی خود را در روز دوشنبه ۱۲ ژوییه در سالن ۲۱ همایش‌ها، در مقر این سازمان برگزار کرد.

رویداد جانبی سودویند در سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر
نگاهی به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی
رویداد موازی در جلسه ی سی و چهارم شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با موضوع حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی این جلسه در روز دوشنبه 6 مارس 2017 از ساعت 16 شروع شد و تا ساعت 17:30 ادامه داشت. گرداننده این جلسه خانم شعله زمینی بودند که ایشان با معرفی سخنرانان از آن‌ها دعوت کرد تا سخنرانی خود را برای حاضرین ارائه کنند .

رویداد جانبی سودویند در سی و دومین نشست شورای حقوق بشر
نگاهی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران
همزمان با سی و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در روز پنج شنبه 16 ژوییه 2016، 27 خرداد 1395 در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شده بود، نشست جانبی نهاد غیر دولتی سودویند با موضوعات مختلف در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

رویداد جانبی سودویند در سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل
کشتار و ترور مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی رژیم جمهوری اسلامی ایران نابودی مخالفان فعال نظام در خارج از کشور است
دومین رویداد جانبى ارگان غیر دولتى «سودویند» طى سى‌امین «نشست شوراى حقوق بشر» سازمان ملل در ژنو با تمرکز بر موضوع دادخواهى در جمهورى اسلامى ایران برگزار شد.

«جمهورى اسلامى ایران» از‌‌ همان ماه هاى نخست پس از پیروزى انقلاب تاکنون همیشه از ابزار ترور براى سرکوب مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور استفاده کرده است…

ششمین رویداد جانبی سودویند در حاشیه بیست وهشتمین نشست شورای حقوق بشر برگزار شد
نگاهی بر نقض حقوق گروه های اتنیک در ایران
روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۱۵ (۲۷ اسفند‌ماه ۱۳۹۳)، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ششمین رویداد جانبی با تدارک نهاد غیر‌دولتی سودویند با موضوع‌ «گروه های اتنیک در ایران» برگزار شد.

گزارش سومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر
اقلیت های جنسی در ایران به رسمیت شناخته نمی شوند
روز جمعه ۱۳ مارس ۲۰۱۵ (۲۲ اسفند‌ماه ۱۳۹۳)، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سومین رویداد جانبی نهاد غیر‌دولتی سودویند با همکاری سازمان «ایگل هرک»در ارتباط با «اقلیت‌های جنسی در ایران» با تدارک و با حضور «رز پاریس ریکتر» دستیار ویژه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، «حسین علیزاده» مدیر کمیسیون جهانی حقوق ال. جی. بی. تی در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا و دکتر «حسن نایب‌هاشم» فعال حقوق بشر و نماینده نهاد غیر‌دولتی سودویند برگزار شد.

گزارش دومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر
اقلیت های مذهبی ایران تحت فشار شدید جمهوری اسلامی
روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۵ (۲۰ اسفند‌ماه ۱۳۹۳)، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دومین رویداد جانبی کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران با موضوع «اقلیت‌های مذهبی در ایران» با تدارک نهاد غیر‌دولتی سودویند برگزار شد.

گزارش نخستین رویداد جانبی سودویند در بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر
نگاهی بر نقض حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در ایران
سه‌شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۵ (۲۰ اسفندماه ۱۳۹۳)، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نخستین رویداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران با موضوع «حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در ایران» به تدارک نهاد غیر‌دولتی سودویند برگزار شد.

گزارش نشست جانبی سودویند در جریان بررسی دوره ای جهانی جمهوری اسلامی ایران

ناگفته های گزارش جمهوری اسلامی ایران در یو پی آر

رویداد جانبی سودویند، در حاشیه بیستمین نشست بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو سازمان ملل (یو پی آر)، که بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران، در دستور کار آن قرار دارد

بررسی دوره ای جهانی جمهوری اسلامی ایران

ناگفته های گزارش جمهوری اسلامی ایران در یو پی آر
رویداد جانبی سودویند، در حاشیه بیستمین نشست بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو سازمان ملل (یو پی آر)، که بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران، در دستور کار آن قرار دارد، با مدیریت…

گزارش پنجمین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه 23 سپتامبر 2014 (1 مهر 1393(، در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجمین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد.

برنامه پنجمین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر در ایران
سه شنبه 23 سپتامبر 2014 (1 مهر 1393) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجمین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد.

گزارش چهارمین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر
وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران

دوشنبه 15 سپتامبر 2014 (24 شهریور 1393)، در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد.

رضوان مقدم در نشست جانبی شورای حقوق بشر تاکید کرد:
لزوم محافظت کودکان از خشونت جنسی
رضوان مقدم، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، در جریان نشست جانبی با موضوع “جلوگیری از سواستفاده جنسی از کودکان”، در بخش پرسش و پاسخ، ضمن شرح قانون “ازدواج موقت” در برخی کشورهای اسلامی، آن را نوعی بردگی جنسی توصیف کرد.

برنامه چهارمین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران
دوشنبه 15 سپتامبر 2014 (24 شهریور 1393) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، برگزار خواهد شد.

گزارش سومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

بازداشت های خودسرانه و وضعیت زندانیان در جمهوری اسلامی ایران

جمعه 12 سپتامبر 2014 (21 شهریور 1393)، در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد.

گزارش دومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر
قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60؛ به دنبال حقیقت و عدالت

چهار شنبه 10 سپتامبر 2014 (18 شهریور 1393) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، دومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد.

برنامه سومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

بازداشت های خودسرانه و وضعیت زندانیان در ایران
برنامه سخنرانان سومین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت 14.00 اين روز با موضوع “بازداشت های خودسرانه و وضعیت زندانیان در ایران”، به شرح زير برگزار می شود:

گزارش اولین رویداد جانبی در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران

این رویداد به تدارک سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، از ساعت 9 روز سه شنبه 9 سپتامبر 2014 (17 شهریور 1393) ، با موضوع “مسائل مربوط به گروههای اتنیک محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران”، با مدیریت “مهری جعفری”، به شرح زير برگزار شد:

برنامه دومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60، به دنبال حقیقت و عدالت
برنامه سخنرانان دومین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، با موضوع “قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60،…

برنامه اولین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر
گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه 9 سپتامبر 2014 (17 شهریور 1393) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد.

گزارش چهارمین رویداد جانبی در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه ١۶ ژوئن ٢٠١۴ (۲۶ خرداد ۱۳۹۳)، در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، برگزار شد.

برنامه چهارم رویداد جانبی سودویند در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران
برنامه سخنرانان چهارمین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١۶ اين روز با موضوع “خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران”، به شرح زير مي باشد:

گزارش سومین رویداد جانبی در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

استقلال قضات و وکلا در جمهوری اسلامی ایران
جمعه ١۳ ژوئن ٢٠١۴ (۲۳ خرداد ۱۳۹۳) در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، برگزار شد.

برنامه سومین رویداد جانبی سودویند در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

استقلال قضات و وکلا در جمهوری اسلامی ایران
برنامه سخنرانان سومین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١۷ اين روز با موضوع “استقلال قضات و وکلا در جمهوری اسلامی ایران”، به شرح زير مي باشد:

گزارش دومین رویداد جانبی در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران
پنج شنبه ١۲ ژوئن ٢٠١۴ (۲۲ خرداد ۱۳۹۳) در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، دومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، برگزار شد.

بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

نشست مشترک در خصوص حفاظت خبرنگاران
این نشست از ساعت ١۷.٠٠ روز چهارشنبه با مدیریت “توماس هاینوتسی”، سفیر دائمی اتریش در سازمان ملل، و با سخنرانی فرانک‌لارو٬ گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در حوزه‌ “ارتقا و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان” آغاز شد.

برنامه دومین رویداد جانبی سودویند در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران
برنامه سخنرانان دومین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١۴اين روز با موضوع “مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران”، طبق شرح زير مي باشد

گزارش اولین رویداد جانبی در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر
آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ١٠ژوئن ٢٠١۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳) در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولين رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد.

برنامه اولین رویداد جانبی در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران
برنامه سخنرانان اولين رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١١ اين روز با موضوع “آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران”، طبق شرح زير ميباشد:

بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

برنامه نشست های موازی سودویند
“آزادی بیان، تشکل و تجمع”، “مجازات اعدام”، “استقلال قضات و وکلا”، “خشونت علیه زنان” در جمهوری اسلامی ایران، موضوع چهار نشست موازی سازمان غیر دولتی سودویند، در جریان بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو، است.

بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر
نشست مشترک با موضوع “حفاظت از خبرنگاران”
چهار سازمان غیر دولتی سودویند، گزارشگران بدون مرز، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، ماده ١۹ و هیئت دائمی اتریش در سازمان ملل- ژنو، هیئت دائمی تونس در سازمان ملل – ژنو، هیئت دائمی فرانسه در سازمان ملل – ژنو، از شرکت کنندگان در این نشست موازی خواهند بود که به تدارک سازمان غيردولتى سودويند برگزار می شود.

سومین رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

“اقليتهاى مذهبى و زندانيان”

روز جمعه ٢١ مارس ٢٠١۴ (١ فروردين ۹٣)، در جريان بيست و پنجمين اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سومين رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد.

دومین رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

“حقوق بشر و محيط زيست”

دوشنبه ١۷ مارس ٢٠١۴ (٢۶اسفند ۹٢)، در جريان بيست و پنجمين اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، دومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد.

رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

حقوق بشر و محیط زیست

برنامه سخنرانان دومين رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، از ساعت ١۷ اين روز با موضوع “حقوق بشر و محيط زيست”، برگزار شد…

بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر
“زنان و ال جی بی تی”، موضوع رویداد موازی سودویند در ژنو
برنامه سخنرانان اولين رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١۵ اين روز با موضوع “زنان و ال جی بی تی در جمهورى اسلامى ايران”، طبق شرح زير ميباشد:

اجلاس شورای حقوق بشر، نهادهای مدنی افشاگر‌‌ و‌ دولت پرخاشگر

حضور فعال سازمان غيردولتى و اتريشى “سودويند” که در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى هايى کتبى، گفتگوى مستقيم با گزارشگران موضوعى در صحن اصلى و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، فعال ميباشد، يکى از چالش هاى جمهورى اسلامى ايران در نشست آتى خواهد بود.

24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

گزارش دومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

در حاشیه پانزدهمین سالگرد تاسیس دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت و در حاشیه نشست مربوط به بازنگری عملکرد 15 ساله این دادگاه به تدارک اتحادیه اروپا، دومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز به بررسی کشتار زندانیان در دهه 60 با حضور جمعی از شرکت کنندگان دادگاه ایران تریبونال پرداخت.

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search