همه حقوق بشر برای همه

اسناد حقوق بشرهمه حقوق بشر برای همه

همه حقوق بشر برای همه

آشنایی با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کنشگران و فعالان در مسیر یک جامعه مدني نیازمندند , عميقا شيوه هاي كار نهادهاي ملي،
منطقه اي و بين المللي حقوق بشر رادرك كنند و بر آنها تسلط داشته باشند. “برای حقوق بشر در ایران- سودویند “ بر اساس همین ضرورت و برای تسهيل چنين تلاش توانفرسایی ؛ اين نوشتار را که برگرفته از کتاب خانم ناوانتم پیلای , کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میباشد ؛ در چند قسمت ارائه خواهد کرد.

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search