همه حقوق بشر برای همه

اسناد حقوق بشرهمه حقوق بشر برای همه

همه حقوق بشر برای همه

درخواست زندانیان سیاسی زاهدان از سران 1+5 و مذاکره کنندگان هسته ای به الزام حکومت ایران به رعایت آزادی زندانیان سیاسی و حقوق شهروندی توجه کنید
گروهی از زندانیان سیاسی زندان زاهدان طی پیامی صوتی ؛ در خطااب به اعضای کشورهای 1+5 و ریاست اجلاس مذاکرات هسته ای خواستار توجه ویژه مذاکره کنندگان به الزام حکومت ایران به رعایت آزادی زندانیان سیاسی و حقوق شهروندی شدند.

بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در دفاع از «وکالت مستقل» در ایران
در بخشی از این بیانیه آمده است: “ما جمعی از وکلای دادگستری اگر چه وضع موجود را برای دست‌رسی مردم به عدالت ناکافی و ناکارآمد می‌دانیم، اما با توجه به موارد پیش گفته، معتقدیم ساختار و مقررات پیش‌بینی شده در این لایحه چنان انحصارگرا و به حدی سبب تمرکز قدرت قضایی در یک جانب از ترازوی عدالت خواهد شد، که تمامی معیارهای عدالت قضایی برای تضمین حقوق مردم را به طور کامل مخدوش خواهد نمود. به علاوه، معتقدیم مبنای این لایحه، با هدف سلب استقلال کانون و به بندگی کشیدن وکلا تهیه شده و حذف و اصلاح یک یا چند ماده تغییری در ماهیت ضد حق دفاع و منافی حیثیت وکالت آن نمی‌دهد. کلیت و ماهیت این لایحه ناقض استقلال نهاد وکالت است و باید به طور کامل لغو گردد.”

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search