همه حقوق بشر برای همه

اسناد حقوق بشرهمه حقوق بشر برای همه

همه حقوق بشر برای همه

فرم کمک مالی کوچک برای وبلاگهای خبری مستقل
ما علاقه مند به حمایت مالی و به منظور کمک به حفاظت شخصی و افزایش ظرفیت و کیفیت کاری روزنامه نگاران علاقه مند که برای وبلاگهای خبری مستقل کار می کنند ؛ هستیم تا بتوانند با اطمینان و آرامش , توانایی خود را برای کار در یک شرایط سخت و رسیدن به مخاطبین گسترده تر ؛ افزایش دهند. معیار اصلی ما انتشار اخبار مربوط به مسائل حقوق بشر است .

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search