همه حقوق بشر برای همه

اسناد حقوق بشرهمه حقوق بشر برای همه

همه حقوق بشر برای همه

فرم های اختصاصی مربوط به شکایت علیه نقض حقوق بشر در ایران گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد

هم وطنان گرامی؛ شما می توانید از طریق فرمهای زیر، هرگونه شکایت خود را در خصوص نقض حقوق بشر در ایران اعم از بازداشت خودسرانه، شکنجه و …؛ به گزارشگران ویژه سازمان ملل ارسال کنید

همچنین “برای حقوق بشر در ایران- سودویند” در تلاش برای ارسال و پیگیری شکایات و گزارش های شما هم وطنان گرامی ؛ به دفاتر مربوطه میباشد

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search