نقض حقوق افراد ال جى بى تى

اسناد حقوق بشرنقض حقوق افراد ال جى بى تى

نقض حقوق افراد ال جى بى تى

شعله زمینی به نمایندگی از سودویند در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

نقض حقوق افراد ال جى بى تى

سه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ – ۲۲ آپريل ۲۰۱۴

روز جمعه ۷ مارس ٢٠١۴، در پنجمین روز از بیست و پنجمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان غيردولتى “سودويند” و و کميسيون بين‌المللى حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا، در صحن علنى شورا، به ايراد موضع پرداختند. شعله زمینی، فعال حقوق بشر، به نمايندگى از سازمان غیر دولتی سودويند، با مطالبه “گزارشات و مباحثات منظم تر درباره نقض حقوق افراد ال جى بى تى”، سخنرانی کرد. ترجمه متن و ويدئوى سخنرانى شعله زمینی، به نمايندگى از سازمان غير دولتى “سودويند” که به انگليسى ايراد شده، به شرح زير است: سودويند و کميسيون بين‌المللى حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا از تصميم کميسيونر عالى براى تاکيد بر روى مبارزه با تبعيض عليه اقليت هاى جنسى در گزارش ساليانه تقدير مى کند. در دنياى امروز، وضعيت حقوق افراد ال جى بى تى در هر کشورى يک نشانه مهم از وضعيت عمومى حقوق بشر در آن کشور است. متاسفانه، در بسيارى از کشورها مانند جمهورى اسلامى ايران، افرادى که با هم جنس شان رابطه دارند، به دليل ترس از تعقيب و آزار ناچارند هويت شان را از خانواده شان و جامعه پنهان کنند. علاوه بر همجنسگراهراسى فرهنگى، مقامات رسمى دولتى کشور بارها وجود زنان و مردان همجنسگرا و دوجنسگرا ايرانى را انکار کرده اند و بنابراين هر گونه حق قانونى زنان و مردان همجنسگرا و دوجنسگرا ايرانى را نيز نفى مى کنند. به دليل وجود حکم اعدام براى عمل رابطه با هم جنس در قانون مجازات دولتى، موضوع گرايش جنسى در ايران مى تواند عملاً موضوع مرگ و زندگى باشد. اگرچه در سال هاى اخير تلاشى جهانى براى به رسميت شناختن حقوق همه افراد فارغ از گرايش جنسى و هويت جنسى شان در جريان بوده است، قانون جديد مجازات اسلامى ايران هنوز مجازات هاى کيفرى شديدى را اعمال مى کند. به عنوان نمونه، مواد ٢٣٢ و ٢٣٣ اين قانون مجازات اسلامى جديد در ايران فرد “مفعول” در رابطه دخول مبتنى بر رضايت بين دو مرد را به مرگ محکوم مى کند، در حاليکه فرد “فاعل” اگر مسلمان و مجرد باشد، به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. مردان غير مسلمان و مردان مسلمان ازدواج کرده اى که رابطه مبتنى بر رضايت با هم جنس دارند، فارغ از جايگاه شان در رابطه به مرگ محکوم مى شوند. قانون جديد مجازات اسلامى همچنين تصريح مى کند که رابطه جنسى بين دو زن و رابطه بدون دخول بين دو مرد با ١٠٠ ضربه شلاق قابل مجازات است. به افراد ال جى بى تى در ايران به عنوان بيمار يا منحرف نگاه مى شود و خانواده هايشان اغلب آن ها را وادار به روان درمانى مى کنند يا آن ها را مورد خشونت خانگى و طرد قرار مى دهند. اگرچه عمل تغيير جنسيت در ايران براى افراد ترنس سکشوال قانونى شناخته شده است، کمبود مراقبت هاى اجتماعى و بهداشتى و حمايت هاى روان شناختى اغلب منجر به مشکلات فيزيکى و روانى براى افراد ترنس سکشوال شده است. قوانين ايران همچنين حقوق افراد ترنس سکشوالى که نمى خواهند عمل تغيير جنسيت را انجام دهند را به رسميت نمى شناسد. همچنين نگرانى هايى درباره اعمال تغيير جنسيت اجبارى تحت فشارهاى اجتماعى، قانونى و خانوادگى وجود دارد. افراد ال جى بى تى ايرانى اى که در سرزمين شان خودشان و در خانواده هايشان مورد پذيرش قرار نگرفته اند، ناچار به فرار از ايران و درخواست پناهندگى در کشورهاى ديگرند. برخى افراد ال جى بى تى ايرانى کشورشان را ترک کرده اند و براى درخواست پناهندگى به ترکيه رفته اند، بسيارى از آن ها مورد تبعيض، تحقير و خشونت قرار گرفته اند. افراد ترنس سکشوالى که به خدمات پزشکى فورى نياز دارند، قادر به تامين هزينه هورمون درمانى شان نيستند، مسئله اى که مى تواند به مرگ شان منجر شود. تنها چند ماه پيش، يک زن پناهجوى ترنس سکشوال ايرانى در ترکيه در نتيجه عوارض سوء دارويى درگذشت. سودويند و کميسيون بين‌المللى حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا بسيار خرسند هستند که فرآيند هاى حقوق بشرى سازمان ملل بيشتر به مسائل گروه هاى اقليت توجه مى کنند. ما از تعيين “کارشناس مستقل برخوردارى افراد سالخورده از همه حقوق بشر” قدردانى مى کنيم و اميدواريم شورا اين روند توجه بيشتر به اقليت هايى که با انواع خاصى از تبعيض و آزار مواجه هستند را از طريق گزارشات و مباحثات منظم تر درباره نقض حقوق افراد ال جى بى تى ادامه دهد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search