نقش پرس تی وی در اعتراف اجباری و اعدام جوانان اهواز

اسناد حقوق بشرنقش پرس تی وی در اعتراف اجباری و اعدام جوانان اهواز

نقش پرس تی وی در اعتراف اجباری و اعدام جوانان اهواز

نقش پرس تی وی در اعتراف اجباری و اعدام جوانان اهواز

يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ – ۰۳ فوريه ۲۰۱۳

این فیلم مربوط به اعترافات اجباری گروهی از جوانان بازداشت شده در اعتراضات بهمن 1390 در خوزستان ؛ در تلویزیون پرس تی وی ؛ می باشد . این اعتراضات مقارن با زمانی که تعداد زیادی از مردم برای برگزاری مراسم اربعین به شوش دانیال می آیند ؛ آغاز شد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search