ناقوس مرگ در زندان قزل حصار کرج نواخته شد

اسناد حقوق بشرناقوس مرگ در زندان قزل حصار کرج نواخته شد

ناقوس مرگ در زندان قزل حصار کرج نواخته شد

ده ها تن برای اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند

ناقوس مرگ در زندان قزل حصار کرج نواخته شد

دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ – ۰۸ ژوين ۲۰۱۵

طی اقدامی کم سابقه، ده ها محکوم به اعدام در زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم راهی سلول های انفرادی شدند. بنا بر اطلاع منابع هرانا، زندان قزل حصار کرج، شاهد انتقال ده ها محکوم جرائم مواد مخدر به سلول های انفرادی، جهت اجرای حکم اعدام بوده است. به گفته یکی از منابع خبری، این تعداد اجرای حکم، از تاریخ تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر بی سابقه و فاجعه بار است، گفته می شود تعداد منتقل شدگان به حدی است که حتی خود زندانیان هم از آمار دقیق آنها اطلاعی ندارند. به دلیل سختی ارتباط و پراکندگی در واحدهای مختلف زندان و همچنین حساسیت موضوع، ارائه آماری دقیق برای منابع خبری ممکن نیست ولی همه مخبران در کم سابقه و حتی بی سابقه بودن این حجم از انتقال برای اعدام اتفاق نظر دارند و برخی از آنان، از انتقال بیش از ۳۵ تن جهت اجرای حکم، خبر داده اند. این اقدام کم سابقه باعث تشویش و نگرانی شدید زندانیان قزل حصار و خانواده های آنان شده، در همین رابطه امروز، تعداد زیادی از خانواده های محکومان که برای آخرین ملاقات فراخوانده شده بودند، روبروی زندان قزلحصار کرج اجتماع کردند، اخبار تایید نشده ای دیگری از انتقال به انفرادی گروه پرچمعیتی از زندانیان در زندان رجایی شهر کرج نیز به هرانا رسیده است که مشخص نیست زندانیان مورد اشاره به زندان قزلحصار منتقل شده اند یا همچنان در زندان رجایی شهر کرج به سر می برند. لازم به یادآوری است زندان قزل حصار کرج در ماه های اخیر، شاهد سیر صعودی اعدام های دسته جمعی و اعلام نشده محکومان جرائم مواد مخدر بوده است، این اعدام ها که در سکوت خبری و در غیاب اطلاع رسانی مسئولان قضایی انجام می شود، در حالی شدت گرفته است که پیش از این قرار بود در اردیبهشت ماه، لایحه لغو مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر، در صحن علنی مجلس مطرح شود، امری که با وجود گذشت از موعد مقرر هنوز عملی نشده است.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search