ناصر محتشمی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

اسناد حقوق بشرناصر محتشمی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

ناصر محتشمی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

ناصر محتشمی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ – ۱۶ مارس ۲۰۱۳

سخنرانی آقای ناصر محتشمی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل پیرامون ” مشکلات اقوام بلوچ در ایران ” . به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 13 مارچ 2013

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search