موضعگیری سودویند در قبال گزارش بان کی مون ؛ دبیر کل سازمان ملل

اسناد حقوق بشرموضعگیری سودویند در قبال گزارش بان کی مون ؛ دبیر کل سازمان ملل

موضعگیری سودویند در قبال گزارش بان کی مون ؛ دبیر کل سازمان ملل

اجلاس 22 شورای حقوق بشر

موضعگیری سودویند در قبال گزارش بان کی مون ؛ دبیر کل سازمان ملل

شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۲ – ۲۰ آپريل ۲۰۱۳

گزارش آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران در بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو ؛ با موضع خانم شعله زمینی به نمایندگی از سازمان سودویند همراه بود که متن و ویدئوی آن به اینصورت می باشد : سودویند از گزارش جامع دبیر کل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند. همانطور که در گزارش دبیرکل آمده است، نقض حقوق اصحاب رسانه، مدافعان حقوق بشر، و فعالین حقوق زنان شدیدتر شده است. این مسئله در آستانه انتخابات 14 ژوئن 2013 می تواند فاجعه برانگیز باشد. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران کوچکترین عزمی برای تغییر قانون مجازات در رابطه با کنار گذاشتن احکام قطع اعضاء، شلاق و دیگر رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز ندارند. چنین اعمال غیرانسانی و همچنین اعدام در بسیاری از موارد در ملاء عام اجرا می شوند و قبل از اجرای آن تبلیغ زیاد برای جمع آوری تماشاگران در محل انجام می شود. شکنجه در زندان ها ادامه دارد و زندان های انفرادی طولانی مدت همچنان اعمال می شوند. ایران به کنوانسیون افراد با ناتوانایی ها و میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی پیوسته است. قطع عضو به قصد و شکنجه در زندان ها، جنایت دولتی است و در عین حال افراد با ناتوانایی ها را تولید می کند. این در تناقض با تعهدات جمهوری اسلامی می باشد تغییر قوانین در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر می تواند تعداد احکام اعدام را کاهش بدهد. مثلا متهمانی که در رابطه با قاچاق مواد مخدر حکم اعدام گرفته اند امکان در خواست تجدید نظر بر روی حکم خود به دادگاه را ندارند. از ابتدای سال 2013، 94 نفر اعدام شده اند. این تعداد شامل اعدام های مخفی زندان وکیل آباد مشهد نمی شود. گزارش های تایید شده حاکی از اجرای هفتگی اعدام در زندان وکیل آباد در روزهای یکشنبه و چهارشنبه دارد. در روزهای 10 ام و 13 ام فوریه 2013، اعدام های مخفی جمعی در زندان وکیل آباد اجرا شده است. ما معتقدیم که تعداد واقعی اعدام ها بسیار بیشتر از این تعداد که در اینجا ارائه کردیم می باشد. ما از جامعه بین المللی می خواهیم که با اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران، این حکومت را وادار به امضای تعهد نامه برای توقف اجرای حکم اعدام کنند. در انتها ما می خواهیم بر تعهدات جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با این شورا تاکید کنیم و یادآور شویم که جمهوری اسلامی ایران باید امکان سفر گزارشگران ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را فراهم آورد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search