موضعگیری سودویند در خصوص رشد تبعیض ها نسبت به اقلیتهای مذهبی

اسناد حقوق بشرموضعگیری سودویند در خصوص رشد تبعیض ها نسبت به اقلیتهای مذهبی

موضعگیری سودویند در خصوص رشد تبعیض ها نسبت به اقلیتهای مذهبی

موضعگیری سودویند در خصوص رشد تبعیض ها نسبت به اقلیتهای مذهبی

جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۳ – ۰۴ آپريل ۲۰۱۴

در جریان بیست و پنجمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان غيردولتى “سودويند” در صحن علنى شورا، در پنل گفت گو در خصوص “اقلیتهای مذهبی”، به ايراد موضع پرداخت. مریم موذن زاده، کارشناس ارشد شیمی و فعال حقوق بشر، به نمايندگى از سازمان غیر دولتی سودويند، در خصوص رشد فزاینده انواع تبعیض ها و تهدیدها نسبت به اقلیتهای مذهبی، سخنرانی کرد. ترجمه متن و ويدئوى سخنرانى مریم موذن زاده، به نمايندگى از سازمان غير دولتى “سودويند” که به انگليسى ايراد شده، به شرح زير است:

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search