مهناز پراکند از ظلم سعید مرتضوی به عبدالفتاح سلطانی می گوید

اسناد حقوق بشرمهناز پراکند از ظلم سعید مرتضوی به عبدالفتاح سلطانی می گوید

مهناز پراکند از ظلم سعید مرتضوی به عبدالفتاح سلطانی می گوید

مهناز پراکند از ظلم سعید مرتضوی به عبدالفتاح سلطانی می گوید

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۱ – ۰۷ فوريه ۲۰۱۳

مهناز پراکند وکیل دادگستری است و از زندانیان دهه شصت شمسی در برنامه ای در تلویزیون میهن ؛ ضمن تشریح شکنجه های دوران بازداشتش در دهه 60 , توضیحاتی در رابطه با عبدالفتاح سلطانی و کینه منجر به زندان سعید مرتضوی به ایشان ؛ انتقاداتی به کانون وکلا و شرحی بر پرونده هوتن کیان از دیگر وکلای زندانی در زندان تبریز خواهند داشت قسمت اول

قسمت دوم

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search