مهدی نخل احمدی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

اسناد حقوق بشرمهدی نخل احمدی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

مهدی نخل احمدی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

مهدی نخل احمدی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ – ۱۶ مارس ۲۰۱۳

سخنرانی آقای مهدی نخل احمدی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون ” شرایط اهل سنت در ایران ” , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , ژنو , 14 مارچ 2013

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search