ممانعت قاضی ناظر بر زندان از اعزام کشیش بهنام ایرانی به مرخصی استعلاجی

اسناد حقوق بشرممانعت قاضی ناظر بر زندان از اعزام کشیش بهنام ایرانی به مرخصی استعلاجی

ممانعت قاضی ناظر بر زندان از اعزام کشیش بهنام ایرانی به مرخصی استعلاجی

ممانعت قاضی ناظر بر زندان از اعزام کشیش بهنام ایرانی به مرخصی استعلاجی

جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۲ – ۰۸ نوامبر ۲۰۱۳

بهنام ایرانی زندانی مسیحی زندان مرکزی کرج، طی نامه ای از ممانعت قاضی ناظر بر زندان از اعزام وی به بیمارستان خبر می دهد. آقای ایرانی در قسمتی از این نامه خطاب به مجامع حقوق بشری می نویسد: “تاکنون چندین بار تقاضای مرخصی به جهت درمان داشته ام که در نهایت در آخرین تقاضا، شورای طبقه بندی زندان با مرخصی استعلاجی بنده موافقت نمود و ریاست بهداری زندان نیز پرونده پزشکی اینجانب را برای اعزام به بیمارستان تایید کرده است. اما نهایتا قاضی ناظر بر زندان مدعی شد که طی بخشنامه ای جدیدی که سال پیش ابلاغ شده به جرم انجیل مرخصی تعلق نمی گیرد.” وی در این نامه که توسط تارنمای “محبت نیوز” منتشر شده، با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی متمم۱۳۹۲ که می گوید کلیه زندانیانی که یک سوم حبس خود را گذرانده اند بدون توجه به نوع جرم و طی سابقه طبق این قانون می توانند به طور قانونی مشمول آزادی مشروط بشوند؛ نوشت: “این امر هم توسط شورای طبقه بندی زندان تایید شد اما متاسفانه قاضی شعبه یکم دادگاه انقلاب آقای عاصف حسینی مدعی بوده که بنده متنبه نشده ام و با آزادی مشروط من موافقت نکرده است و کاملا سلیقه ای به این موضوع نگاه کرده است.” وی می افزاید : “در برگه اعلام وضعیت اینجانب که به تازگی دریافت کرده ام در قسمت توضیحات قرار مطلب تازه ای قید گردیده که از این قرار است: «زندانی در مکانی دور از زندانیان دیگرنگهداری گردد، از اعطای مرخصی جلوگیری شود.» که این موضوع کاملن مغرضانه و بدون هیچ گونه ادله قانونی قید گردیده و بی توجهی کاملن آشکار به حداقل حقوق تعریف شده زندانی خصوصا زندانی عقیدتی می باشد و این احتمال وجود دارد که در آینده ای نزدیک به استناد آنچه قرائت کردم و آن بندی که مکتوب شد حتی ممکن است که بنده را به سلول انفرادی منتقل کنند.” ”بهنام ایرانی” زندانی عقیدتی زندان کرج است که به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. وی روز چهارشنبه 25 فردوردین 1389 و در پی یورش ماموران امنیتی به منزلش در کرج بازداشت و نهایتا به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. گفته میشود وی تاکنون در زندان بارها با تهدیدات مختلف رو به رو بوده است. وی پیشتر در یازدهم آبان ماه نیز در نامه ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از شرایط وخیم خود و دیگر زندانیان خبر داده بود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search