مریم شفیع پور فعال دانشجویی بازداشت شد

اسناد حقوق بشرمریم شفیع پور فعال دانشجویی بازداشت شد

مریم شفیع پور فعال دانشجویی بازداشت شد

مریم شفیع پور فعال دانشجویی بازداشت شد

شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ – ۲۷ ژوييه ۲۰۱۳

مریم شفیع پور فعال دانشجویی و دانشجوی ستاره دار دانشگاه بین المللی قزوین بازداشت شد. طبق گزارش تارنمای ادوار نیوز ، دو هفته پیش مامورین امنیتی با هجوم به منزل این فعال دانشجویی و از اعضای ستاد سال 88 مهدی کروبی اقدام به بازرسی منزل وی و ضبط اموال شخصی او کردند. پس از حمله مامورین امنیتی به منزل این فعال دانشجویی وی را برای پاره ای از توضیحات احضار کردند و امروز مجددا او را به دادسرای شماره 2 شهید مقدس اوین برای بازپرسی احضار کردند که پس از بازجویی اولیه ، این فعال دانشجویی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مریم شفیع پور پیش تر در سال 89 نیز به دلیل فعالیت های دانشجویی در دادگاه انقلاب قزوین به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search