مراسم اهدای جایزه رها به نماینده مجید توکلی

اسناد حقوق بشرمراسم اهدای جایزه رها به نماینده مجید توکلی

مراسم اهدای جایزه رها به نماینده مجید توکلی

در جریان بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر:

مراسم اهدای جایزه رها به نماینده مجید توکلی

سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ – ۱۸ مارس ۲۰۱۴

مراسم اهدای جایزه رها به نماینده مجید توکلی، در جریان بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search