محمد احمدی با موضوع “وضعیت برخی از زندانیان عقیدتی”

اسناد حقوق بشرمحمد احمدی با موضوع “وضعیت برخی از زندانیان عقیدتی”

محمد احمدی با موضوع “وضعیت برخی از زندانیان عقیدتی”

چهارمین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

محمد احمدی با موضوع “وضعیت برخی از زندانیان عقیدتی”

چهار شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ – ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴

محمد احمدی، فوق لیسانس الهیات و فعال مذهبی، سخنران چهارمین نشست جانبی سودویند، در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد بود که موضوع سخنرانی خود را به “وضعیت برخی از زندانیان عقیدتی”، اختصاص داد. او در این سخنرانی با اشاره به اسناد، کتب و روایات، اصل ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را امری انحرافی در دین توصیف کرد. محمد احمدی با این مقدمه، ادامه سخنرانی خود را به معرفی زندانیان مذهبی شامل روحانیون و مداحان منتقد جمهوری اسلامی ایران که در وضعیت بد و در بی خبری کامل در زندانهای غیر استاندارد تحت شکنجه نگهداری می شوند، پرداخت. زندانیانی که برخی از آنان در زندان و یا اندکی پس از آزادی کشته شدند. سخنرانی کامل محمد احمدی، فعال مذهبی، را از ویدئو دنبال کنید:

نظر شما؟

Type at least 1 character to search