محرومیت کودکان سیستان و بلوچستان از فضای آموزش کافی

اسناد حقوق بشرمحرومیت کودکان سیستان و بلوچستان از فضای آموزش کافی

محرومیت کودکان سیستان و بلوچستان از فضای آموزش کافی

محرومیت کودکان سیستان و بلوچستان از فضای آموزش کافی

يکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ – ۰۴ مه ۲۰۱۴

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از کمبود 800 هزار متر مربع فضای آموزشی استاندارد در سیستان بلوچستان، نسبت به سطح ملی کشور، خبر داد. علیرضا نخعی با بیان اینکه با وجود عمق محرومیت‌ها در سیستان و بلوچستان، فضاهای آموزشی در این استان کافی نیست گفت: به دلیل شرایط خاص و ویژه این استان، 800 هزار مترمربع کمبود فضاهای آموزشی استاندارد در مقایسه با سطح ملی کشور داریم. مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در سال‌گذشته، کل اعتبارات تخصیصی برای مدرسه‌سازی به 20 میلیارد تومان هم نمی‌رسید بلکه فقط 17 یا 18 میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرد و تعهدی که خیرین نیز سپرده‌اند معادل همین رقم است. گفتنی است که ايران از سال 1994، به پيمان نامه حقوق کودک ملحق شده و به موجب آن متعهد است که ضمن به رسميت شناختن حق برخوردارى كودكان از آموزش، اقداماتى چون اجبارى كردن و در دسترس قراردادن آموزش ابتدايى رايگان براى همه، تشويق ايجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، از جمله آموزش عمومى و حرفه‌اى، فراهم كردن و قرار دادن آنها در دسترس همه كودكان، و به عمل آوردن اقدامات مقتضى از قبيل ارائه آموزش رايگان و اعطاى كمكهاى مالى در صورت نياز و مواردى از اين دست اقدام کند

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search