ماموریت احمد شهید تمدید شد

اسناد حقوق بشرماموریت احمد شهید تمدید شد

ماموریت احمد شهید تمدید شد

پیام تبریک سودویند به همه مدافعان حقوق بشر ایران

ماموریت احمد شهید تمدید شد

جمعه ۸ فروردين ۱۳۹۳ – ۲۸ مارس ۲۰۱۴

پروژه همه حقوق بشر برای همه در ایران- “سودویند” خشنودی خود را نسبت به تصویب قطعنامه در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر با 21 رای مثبت، 9 رای مخالف و 16 رای ممتنع و یک غیبت اعلام می کند و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به همه قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و همچنین همه مدافعان حقوق بشر ایران تبریک می گوید. در این قطعنامه از ایران خواسته شده است که به طور کامل با روندهای ویژه همکاری کند و ضمن دادن اجازه ملاقات به گزارشگر ویژه ایران از کشور، اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهد گزارشگر ویژه ایران طبق این قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر ماموریت پیدا می کند که گزارشهایی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر و همچنین به شصت و نهمین نشست مجمع عمومی ارائه دهد. مسئولیت گزارشگری ويژه ایران در سال 2011 تصویب شد که در ماه ژوئن همان سال احمد شهید آن را احراز کرد. مدافعان حقوق بشر امیدوارند که احمد شهید که ماموریتش برای یک سال دیگر تمدید شده است، بتواند امسال از ایران دیدار کند.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search