مالی : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرمالی : www.iranhrc.org

مالی : www.iranhrc.org

بودجه فعالیت های ما عمدتا توسط اتحادیه اروپا تامین می شود و قسمتی از آن نیز توسط همکاری توسعه اتریش تامین شده است. هزینه کلی: 687125.45 یورو سهم اتحادیه اروپا: 619125.70 یورو سهم همکاری توسعه اتریش: 30000.00 یورو

Type at least 1 character to search