قوانین جمهوری اسلامی ایران ناقض حقوق معلولان است

اسناد حقوق بشرقوانین جمهوری اسلامی ایران ناقض حقوق معلولان است

قوانین جمهوری اسلامی ایران ناقض حقوق معلولان است

موضعگیری در مورد حقوق معلولان در اجلاس سی و یکم شورای حقوق بشر

قوانین جمهوری اسلامی ایران
ناقض حقوق معلولان است

يکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ – ۲۹ مه ۲۰۱۶

در وضعیت کنونی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، شرایط افراد با معلولیت های مادرزادی یا معلولیت براثر حوادث وضعیت مطلوبی ندارد و حتی نمی توان گفت، دولت در برنامه ها و چشم اندازهای آتی برنامه ای برای رفع این نقایص دارد. از عمده ترین مسایل جامعه معلولان ایرانی، معلولانی هستند که در جنگ 8 ساله دچار نقص عضو شده اند که هیچ گاه دربرنامه ریزی شهری برای این افراد جایگاه مناسبی طرح ریزی نشده است و دسته دیگر از این معلولان افرادی هستند که در اثر انفجار مین های باقی مانده از جنگ صدمات جبران ناپذیر بدنی را متحمل شده اند. کشور ایران دومین منطقه آلوده به مین در دنیا است، که به معاهدات منع مین ویا معاهدات جهانی معلولان مین نپیوسته است بیشتر کشورهای عضو کنوانسیون منع مین با تعداد زیاد مصدومان عضو معاعده کارتاهنا (۲۰۰۹ـ ۲۰۱۴) پیشرفت قابل توجهی در کمک به قربانیان داشته‌اند و معاهده ماپوتا (۲۰۱۴ـ ۲۰۱۹) این کار را ادمه می‌دهند. از طریق بررسی صورت گرفته درک نیازهای قربانیان مین در بیش‌تر از نصف کشورهای عضو بهبود یافته است. حدود دو / سوم کشورهای عضو، مکانیزم‌های هماهنگی فعال یا طرح‌های ملی برای پیشبرد تلاش برای کمک به قربانیان و حمایت از حقوق آن‌ها را داشته‌اند. در بیشتر کشورهای عضو تلاش‌های کمک‌رسانی در سایر حقوق مربوط به افراد معلول ادغام شده است. بیش از نیمی از کشورهای عضو، اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های کمک به قربانیان و پیشرفت در این زمینه در گزارش‌های رسمی خود مربوط به سال ۲۰۱۴ در نظر گرفته‌اند، که جایگاه ایران در این برنامه ها همیشه خالی بوده است امسال نیز به روال هر ساله در اجلاس اسفند ماه شورای حقوق بشر، در بخش ويژه ای به حقوق معلولان پرداخته شد. صبح روز جمعه چهارم مارس ۲۰۱۶ (چهاردهم اسفند ۱۳۹۴) بحث عمومی سالانه در مورد حقوق معلولان صورت گرفت. بحث امسال بر روی ماده 11 کنوانسیون حقوق معلولان و برنامه عمل ها و استراتژی های کمک و نجات معلولان در شرایط خطر و هنگام بروز فجایع از جمله فجایع طبیعی و همچنین درگیری های مسلحانه متمرکز بود. این پانل با سخنان زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر و ابراز نگرانی او از وضعیت در مناطق جنگ زده آغاز شد. او در ادامه به افزایش فاجعه های طبیعی ناشی از تغییرات محیط زیست و شرایط افراد معلول پرداخت و از تمام کشورهای امضا کننده چهارچوب سندایی خواست تا به صورت کامل به این چهارچوب عمل کنند. کمیسر عالی حقوق بشر مسئولیت کشورها را در رابطه با معلولان تنها به شرایط اضطراری محدود ندانسته و خواستار بهبود وضعیت اجتماعی معلولان در تمامی عرصه ها شد. این پانل با صحبت های گزارش گر ویژه حقوق معلولان خانم کاتالینا دواندس آگوایلار و خانم کریستین لانگ مشاور ارشد معلولان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ادامه یافت. منصوره معصوم زاده از سازمان غیر دولتی سودویند در این پانل به وضعیت نابسامان معلولان در ایران پرداخت. او با مطرح کردن تاثیر نگاه ایدئولوژیک بر روی استراتژی کشورها در هنگام شرایط اضطراری، درگیری های مسلحانه و فاجعه های طبیعی گفت که نگاه تقدیر گرا کمتر روی برنامه ریزی اقدامات پیشگیرانه بحران، سرمایه گذاری می کند چه رسد به سرمایه گذاری کردن روی امنیت افراد دارای معلولیت. او در ادامه گفت: برای این که بتوان افراد دارای معلولیت، خانواده آنها و جامعه را در جهت پیشگیری شرایط اضطراری، ارزیابی از آسیب پذیری، برنامه ریزی، استفاده از سیستم های هشدار دهنده و راه اندازی تیم های تخلیه و نجات آموزش داد، ابتدا باید افراد با معلولیت را با توجه به استانداردهای بین المللی شناسایی کرد. در بسیاری از کشورها این سیستم وجود ندارد. برای مثال در ایران که هشت سال جنگ را پشت سر گذاشته و هنوز حوادث مربوط به انفجار مین های ضد نفر در این کشور روی می دهند و حداقل سه زلزله قوی با تعداد بالای کشته شده گان را داشته است، آمار رسمی افراد با معلولیت 1.5درصد جمعیت اعلام شده است که بسیار کمتر از آمار جهانی است. خانم معصوم زاده در انتها از پانلیست ها پرسید که آیا می توانید به ما بگویید که چه تعداد از کشورها از توصیه های اساسی چهارچوب سندایی برای افراد با معلولیت استفاده کرده اند و آیا کشورهایی با کلان شهرهای روی خط زلزله برنامه ای برای شرایط اضطراری برای افراد با معلولیت ایجاد کرده اند؟ فیلم سخنان خانم منصوره معصوم زاده به انگلیسی

فیلم سخنان خانم منصوره معصوم زاده به فارسی:

همچنین در این روز خانم آگوایلار گزارشگر ویژه حقوق معلولین گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر ارائه داد. گزارش امسال گزارشگر ویژه در رابطه با مشارکت معلولان در زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه و همچنین دسترسی به منصب های تصمیم گیرنده در جامعه بود. محورهای اصلی این گزارش به حق معلولان در رابطه با رای دادن و کاندیدا شدن، دسترسی به خدمات عمومی و هدایت و راهبرد امور عمومی و همچنین اهمیت حضور تاثیر گذار و معنا دار معلولان، تضمین حضور نمایندگان سازمان های مستقل آن ها و مشاوره و حضور فعال افراد معلول در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی در جامعه بود. گزارش او به حقوق زنان معلول در این رابطه نیز اشاره داشت. در این گزارش او به قانون، بودجه، برنامه های راهبردی و نظارت ملی و همچنین نظارت، تصمیم گیری ها و همکاری های بین المللی به عنوان موضوعات کلیدی در رابطه با ایجاد امکان حضور معلولان در زندگی سیاسی و اجتماعی تا سطح تصمیم گیری اشاره داشت. در انتهای گزارش خانم آگوایلار 11 توصیه عملی به کشورها برای دسترسی به این هدف داشت. فرید انصاری از سازمان غیر دولتی سودویند در گفت و گوی تعاملی با گزارش گر ویژه به وضعیت معلولان در ایران از این منظر پرداخت. او در سخنان خود از این پارادایم در قوانین بین المللی حقوق بشر که افراد دارای معلولیت را نه به عنوان فردی که باید از او نگهداری کرد بلکه به عنوان شخصی که از حقوق بشری به صورت یکسان با دیگران برخوردار است، نگاه می کند، حمایت کرد و درعین حال به این مسئله اشاره داشت که وضعیت در همه کشورها چنین نیست. فرید انصاری در ادامه افزود: برای مثال هفته گذشته در ایران انتخابات مجلس برگزار شد. در قانون انتخابات آمده است که کاندیداها باید از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی برخوردار باشند. این قانون در 14 اکتبر 2015، 6 سال پس از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق معلولان دوباره تصویب شد. شرکت افراد دارای معلولیت در حیات اجتماعی زمانی که قانون آن را ممنوع کند امکان پذیر نیست و تا زمانی که افراد دارای معلولیت در پروسه تصمیم گیری شرکت نکنند، امکان این که قوانین و آیین نامه های حاکم بر سرنوشت شان را تغییر دهند، ندارند. باید یک راهی برای شکستن این حلقه معیوب مشخص شود. موانع بسیاری در مقابل افراد دارای معلولیت در ایران وجود دارد، از همه بیشتر به دلیل عدم مناسب سازی، که نه تنها باعث حذف آنها از فعالیت های روزانه شان در جامعه می شود بلکه مهارت ها و آموزش آنها را نیز محدود می کند. وی در انتهای صحبت خود از خانم آگیلار پرسید که آیا او می تواند بازدید از ایران را در برنامه خود بگذارد تا مشکلات را بررسی کرده و توصیه های خود را در نکات کلیدی ارائه کند؟ فیلم سخنان آقای فرید انصاری به انگلیسی: فیلم سخنان آقای فرید انصاری به فارسی:

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search