قطع و به آتش کشیدن قسمتی از جنگل گلستان توسط اداره کل منابع طبیعی استان

اسناد حقوق بشرقطع و به آتش کشیدن قسمتی از جنگل گلستان توسط اداره کل منابع طبیعی استان

قطع و به آتش کشیدن قسمتی از جنگل گلستان توسط اداره کل منابع طبیعی استان

قطع و به آتش کشیدن قسمتی از جنگل گلستان توسط اداره کل منابع طبیعی استان

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ – ۱۲ فوريه ۲۰۱۳

” سودویند ” ؛ در چند روز گذشته اداره کل منابع طبیعی استان گلستان در اقدامی عجیب و غیر قانونی چندین اصله درخت ( پالم ) کهنسال موجود در محوطه این اداره کل را با قدمتی حدود شصت سال قطع نموده و بقایای درختان قطع شده را نیز به آتش کشیدند…!؟ گفتنی است بر اساس ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور(مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی) ؛ گونه‌های درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد. همچنین در تبصره 1 همین مصوبه وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايی معرفی نمايد. ضمن اینکه در تبصره 3 همین مصوبه اشاره شده است که , متخلفين از اين قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزيابی خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم می‌شوند. علیرغم تمام مصوبه ها و قوانین پیش بینی شده در این خصوص ؛ وبسایت “گرگان نامه” با انتشار خبر قطع این درختان کهنسال ؛ متذکر میشود : مستندات گواهی می دهد که ادارات ، سازمانها ، نهادها ، نیروهای نظامی و انتظامی استان حجم بسیار زیادی از اقدامات غیر قانونی و تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز های بدون پروانه در مرکز استان را مرتکب می شوند . عکس از آرشیو

برگرفته از: برای حقوق بشر در ایران- سودویند print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search