قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60، به دنبال حقیقت و عدالت

اسناد حقوق بشرقتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60، به دنبال حقیقت و عدالت

قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60، به دنبال حقیقت و عدالت

برنامه دومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60، به دنبال حقیقت و عدالت

چهار شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ – ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴

چهارشنبه 10 سپتامبر 2014 (18 شهریور 1393) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، دومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال 2010 در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال است. برنامه سخنرانان دومین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت 16.30 اين روز با موضوع “قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60، در جمهوری اسلامی ایران، به دنبال حقیقت و عدالت”، به شرح زير برگزار می شود: حمید صبی با موضوع “گزارشی از فعالیتهای دادگاه مردمی ایران تریبونال” شکوفه سخی با موضوع “دادگاه مردمی تجلی اراده قربانیان” سر جفری نایس با موضوع “گزارشگر ویژه و محدودیت های عملی او” رویا غیاثی با موضوع “پیام دادخواهی مادر یک جانباخته دهه 60” مهدی معمارپوری با موضوع “دادخواهی کلام مشترک شاهدان دهه خونین 60”

پخش مستقیم سخنرانی های این نشست جانبی را از اینجا دنبال کنید.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search