فعالان مستقل کارگری، دستگیر و در دادگاه های ناعادلانه محکوم می شوند

اسناد حقوق بشرفعالان مستقل کارگری، دستگیر و در دادگاه های ناعادلانه محکوم می شوند

فعالان مستقل کارگری، دستگیر و در دادگاه های ناعادلانه محکوم می شوند

موضع گیری سودویند
در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر

فعالان مستقل کارگری،
دستگیر و در دادگاه های ناعادلانه محکوم می شوند

گزارش دبیرکل سازمان ملل نشانگر نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در ایران است

يکشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۴ – ۲۹ مارس ۲۰۱۵

روز چهارشنبه ۲۵ مارس ۲۰۱۵ (۵ فروردین ۱۳۹۳) سازمان غیر‌دولتی سودویند، در جریان بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در حاشیه ارائه گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارش دفتر دبیر کل سازمان ملل «بان کی مون» موضع گیری کرد. در این رویداد حسن نایب هاشم نماینده این نهاد غیر‌دولتی اتریشی در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. وی در این ارتباط گفت: «گزارش جامع دبیر کل به شورا وضعیت واقعی در ایران را با دقت و در تایید تحقیقات مستقل احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویر کشیده است. گزارش دبیر کل نشانگر نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است». این مدافع حقوق بشر در سخنان خود با اشاره به ممنوعیت فعالیت سندیکاهای کارگری و انجمن معلمان گفت: فعالان کارگری معمولا به اتهام سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه‌های ناعادلانه محاکمه می‌شوند و بسیاری از این فعالان در حال حاضر تنها به این علت که از حق تجمع‌های صلح آمیز و تشکل استفاده کرده‌اند، در زندان به سر می‌برند. «کشورهایی هستند که به جز در یک مورد تعیین گزارشگری ویژه کشوری را تایید نمی‌کنند و رای آن‌ها برای قطعنامه ۱۶/۹ و تمام قطعنامه‌های پس از آن منفی بوده است». او در ادامه افزود که بعضی از کشورهای عضو این شورا، سابقه درخشانی در دفاع از اتحادیه‌های کارگری و فعالان آن در کشور خود و جهان دارند و این موضوع برای فعالان اتحادیه‌های کارگری ایران دردناک است که با وجود رنج‌هایی که تحمل می‌کنند از حمایت این کشور‌ها برخوردار نیستند. ما از این اعضا تقاضا داریم که برای احقاق، حقوق فعالان کارگری که در زندان های جمهوری اسلامی ایران هستند به پا خیزند و به قطعنامه رای مثبت دهند، تا امکان نظارت از وضعیت واقعی در محل بوجود آید. وی در پایان این موضوع گیری خاطر نشان کرد که متاسفانه کشورهای یادشده تنها به وعده‌های انجام نشده کشوری چون جمهوری اسلامی در روند یو پی آر تکیه کرده و به توصیه‌های اجرا نشده کار‌شناسان کمیته‌های معاهدات و به دعوت اجرا نشده از گزارشگران ویژه موضوعی از سال ۲۰۰۵ اکتفا می‌کنند. وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی حاصل نکرده و حتی در مواردی به شکل قابل توجهی رو به انحطاط گذاشته است. در چنین شرایطی، برای ما قابل قبول نیست که رای کشورهای آسیایی بزرگی از موضع ممتنع به منفی تغییر پیدا کند. ما امیدواریم که در این اجلاس قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به اتفاق آرا تصویب شود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search