فشار نیروهای امنیتی بر اهل سنت کرمانشاه

اسناد حقوق بشرفشار نیروهای امنیتی بر اهل سنت کرمانشاه

فشار نیروهای امنیتی بر اهل سنت کرمانشاه

فشار نیروهای امنیتی بر اهل سنت کرمانشاه

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ – ۲۱ اکتبر ۲۰۱۴

چند روز بعد از عید قربان جمعی از جماعت اهل سنت کرمانشاه که اقدام به برگزاری نماز عید قربان در روزی غیر از روز تعیین شده توسط جمهوری اسلامی کرده بودند، دستگیر و تاکنون هیچ خبری از محل بازداشت آن ها در دست نیست ، اسامی این اشخاص به شرح زیر است. 1.غلام کاکایی 2.عبدالرئوف عبدالهي 3.ستار محمودي خواه 4.خالد صیدزاده 5.عبدالجبار مرادپور 6.مصطفی سلیمانی 7.ناصر صالحی این شهروندان به خاطر مسائل عقیدتی و تبلیغ دینی اهل سنت چند روز پس از برگزاری نماز عید ، بازداشت شدند. جمهوری اسلامی ایران، این افراد را متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از گروه های خارج از کشور می کند. فشار بر اهل سنت در ایران نه تنها کم نشده بلکه طی سال گذشته افزایش یافته است .

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search