فرم کمک مالی کوچک برای وبلاگهای خبری مستقل

اسناد حقوق بشرفرم کمک مالی کوچک برای وبلاگهای خبری مستقل

فرم کمک مالی کوچک برای وبلاگهای خبری مستقل

فرم کمک مالی کوچک برای وبلاگهای خبری مستقل

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ – ۰۲ فوريه ۲۰۱۳

ما کمک های کوچکی را به صورت حمایت مستقیم مالی یا وسیله های مورد نیاز به روزنامه نگاران علاقه مندی که برای وبلاگهای خبری مستقل کار می کنند، عرضه می کنیم تا بتوانیم در افزایش ظرفیت هایی که برای انجام کارشان نیاز دارند، مشارکت داشته باشیم و ایشان بتوانند با اطمینان و آرامش، توانایی خود را برای کار در یک محیط سخت ورسیدن به مخاطبین گسترده تر، افزایش دهند. معیار اصلی ما انتشار اخبار مربوط به مسائل حقوق بشر است . حداقل پرداختی به هر متقاضی 200 یورو و حداکثر و سقف آن 2000 یورو می باشد. خبرنگاران می تواند با استفاده از فرم تقاضا طبق نمونه، نشانی وبلاگ خود و فعالیت و تجهیزاتی که برای آن نیازمند حمایت مالی هستند و حدود هزینه آن تقاضاهای خود را ارسال کنند. پس از دریافت و بررسی تقاضاها ما شما را باخبر می سازیم. مبلغ درخواستی از 2000 یورو نباید تجاوز کند. قبل از اینکه ما بودجه ای در نظر بگیریم، نیازمند دریافت برنامه ای کاربردی که چشم انداز وبلاگ را توصیف کند، می باشیم و برای اینکار نیاز به شرح کامل جزئیات نیست و بلکه باید ماهیت و رویکرد کار بیان شود. فرم و نحوه درخواست باید به شکل زیر باشد: – نام و نشانی این وبلاگ – نام روزنامه نگار و جزئیات تماس – یک پاراگراف در مورد سوابق روزنامه نگار – یک پاراگراف از رسالت این وبلاگ – سوابق وبلاگ و چرا نیازمند کمک است – یک پاراگراف بیان هدف درخواست کمک مالی و نتیجه دریافت آن, و شرح چگونگی استفاده آن برای مسائل حقوق بشر در ایران – کل مبلغ مورد درخواست چقدر است و برای چه منظور درخواست ها می تواند به زبان انگلیسی , فرانسوی و فارسی نوشته شود. لطفا طرح ها را از طریق ایمیل، فکس و یا پست الکتریکی برای ما ارسال کنید و چنانچه رسید دریافت به دستتان نرسید، ما را آگاه کنید. “تمام حقوق بشر برای تمام ایران” Südwind Agentur Laudongasse 40 1080 Vienna Austria Fax: + 43 1 405 55 19 E-Mail: iran@suedwind.at

print version     Home
                   

نظرات خوانندگان:


بهنام صادقی 2014-12-02 00:27:24

کمک مالی طرح خوبی است و به گسترش فرهنگ حقوق بشر کمک خواهد کرد.پیروز باشید

کمک مالی
عیسی بازیار 2014-07-26 14:15:12

http://www.solhsabez.blogfa.com/وبلگ تلاشگران صلح سبز درراستای کمک به مصدومین مین واگهی رسانی ازخطرات مین.خودم گرداننده این وبلاگ بودمکهتلاش براین بوده که به مردم مین زده اموزش لازم داده شود.سابقه فعالیت پاکسازی به مدت ده سال رادارم رسالت این وبلاگ اگهی رسانی ازخطرات مین میباشد.هدف ازکمک مالی سکونت بنده که بتوانم خانواده خودم را که به علت فشاراز طرف دستگاه امنیتی به خارج از کشور فرار کرده ایم را فراهم کنم وبتوانم در راستای اطلاع رسانی از خطرات مین به مردمی که درمناطق مین زده هستند کمک کنم .با خرید یکدستگاه لب تاب وارامش بنابرسکونت خود وخانواده میتوانم رسالت خود را انجام دهم .برای این منظور 2000یور برای اسکان و خرید لوازم مورد نیاز

نظر شما؟

Type at least 1 character to search